Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof SamuelssonPdf-nattväktaren

Från 2004 och framåt har jag gett ut Nattväktaren i pdf-format en eller två gånger om året. Huvudsakligen består den av sammanställningar av debattinlägg jag gjort under året. Jag kommer dock förmodligen inte att göra det i framtiden, eftersom det är väldigt mycket jobb med det, och de debatter där jag har något väsentligt nytt att komma med kan jag lika gärna lägga ut som nätnattväktare.

Årgång 6 (2004)
Till frågan om Immanuel Kants fördärvbringande inflytande
Vederläggning av identitetslagen
En fråga till objektivisterna
Objektivistisk sekterism
Liktal över Schrödingers katt
Vi behöver en rationell filosofi!
Några bidrag till objektivismens sociologi
Objektiv sanning
Debatt om anarkokapitalism
Oändlighet och Big Bang
Debatt om Reisman
Ett par inlägg om Says lag
Kritik av det rena svamlet
Ödmjukhet och tolerans
POS och de "äkta objektivisterna"
Råskäll

Årgång 7, nr 1 (vintern 2005)
Det evinnerliga käbblet om den fria viljan
Diskussion om Reismans profitteori
Diskussion om guldmyntfoten
Diskussion om inflation och deflation
Frågan om apriorism
Mer om Immanuel Kants fördärvbringande inflytande
Debatt om Karl Popper
En förfärlig massa oväsen om ljud
Intelligenstest
Relativitetsteorin
Einstein och altruismen
Överklassjäntans budskap

Årgång 7, nr 2 (sommaren 2005)
Fortsatt käbbel om den fria viljan
Evinnerligt käbbel om livet som värdemätare
Mer om guldmyntfoten
Torbjörn Tännsjös ondska
Strandsatt på en öde ö
Kort om ett och annat (Kant, Descartes, utilitarism, anarkokapitalism, Gud)
Är Timbro ett gäng ondingar?
Till tilltalsordens genealogi
The Passion of POS

Årgång 8 (2006)
Fortsatt käbbel om livet som värdemätare
Sadistisk "lycka"
Varför subjektivister ingenting begriper
Objektivismens kritiserad från dårhuset
Om principer
Om rättigheter
Skämt och allvar om humor
Ostrukturerat om identitetslagen
Är Timbro ett gäng ondingar? (2)
Om rädslan för ordet "kapitalism"
Från Ayn Rands romanfigurer till "rövarbaroner"
Får man ljuga?
Konspirationsteorier om läkemedelsindustrin
Ett stycke bottenskrap
Om brytningen mellan Rand och Rothbard
Diverse (om filosofi, ekonomi, det aktuella världsläget, annat)
Skrävel och skryt

Årgång 9 (2007)
Relativitetsteorin: relativt eller absolut nonsens?
Privatundervisning om Immanuel Kant
Mer (och ännu mer) om guldmyntfoten
George Reisman och de "riktiga objektivisterna"
Kort om Milton Friedman
Det evinnerliga tjatet om "vara" och "böra"
Ett par kunskapsteoretiska inlägg
Diverse strörepliker
Översättningsgruff

Årgång 10 (2008)
Klimatbluffen (inklusive Rekviem år 2007)
Smått och gott om induktion
Poppertrams
Anarkokapitalism och libertarianism
Framtida nattväktarstat
Guldmyntfot och inflation
Överproduktion?
Den underskattade Carl Menger (gästskribent: Per Nilsson)
Liv och lycka - kort repetitionskurs
Dödshjälp
Om immaterialrätt
Kort om David Hume
Korta repliker
Två översättningar


Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.