tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Startsidan
Vad är Nattväktaren?
Vanliga frågor
Om Ayn Rand
Översättningar
Lovsång
Artiklar "on line"
Articles on line in English
Tidigare nummer
Objektivistisk skriftserie
Pamfletter av POS
Beställningar
Länkar

Böcker av Ayn Rand
(utöver dem som presenteras i biografin)

Ursprungligen skriven för den omarbetade utgåvan av Objektivistisk skriftserie nr 1 1996, men har uppdaterats och utökats. (Senast uppdaterad januari 2006.)

For the New Intellectual (1961). Innehåller utdrag av filosofiskt innehåll ur Ayn Rands romaner, samt en titelessä som griper över hela filosofins historia och som förklarar varför kapitalismen i modern tid svikits av de intellektuella.

The Virtue of Selfishness (1964). En serie essäer om den rationella egennyttans etik. Den visar varför en rationell moralkodex är en nödvändighet för att leva ett rationellt liv, inte en överflödig lyx; den visar också varför en rationell etik måste vara kompromisslös och "svart-vit"; den förklarar varför det inte råder några intressekonflikter mellan människor, så länge de följer förnuftet; och mycket mer.

Capitalism: The Unknown Ideal (1966). En serie essäer om kapitalismens moraliska grund (en grund som kapitalismen aldrig tidigare haft, men utan vilken den inte kan överleva).

The Romantic Manifesto (1969). Ger Ayn Rands syn på konst och litteratur, inklusive hennes identifikation av romantiken som den mest rationella litterära skolan – därför att romantiken betraktar människan som en varelse som formar sitt eget liv, inte som en hjälplös lekboll för ödet, makterna eller sin sociala miljö – samt hennes identifikation av sig själv som "romantisk realist".

The New Left: The Anti-Industrial Revolution (1971). I denna bok talar Ayn Rand ut om sådana saker som 60-talets studentrevolt, "hippiekulturen" och miljörörelsen. Den innehåller också en svidande vidräkning med det amerikanska skolsystemet, samt en analys av den mänskliga avundens natur, "hat mot det goda för att det är det goda".

Introduction to Objectivist Epistemology (1979). Ger grunderna för den objektivistiska kunskapsteorin, framför allt Ayn Rands begreppsteori, hennes lösning på filosofins grundproblem, det s.k. "universalieproblemet". (En utvidgad upplaga från 1990 innehåller också transkriberingar från privata seminarier som Ayn Rand höll om sin begreppsteori.) Detta är den mest teoretiska av Ayn Rands böcker, och kanske den på sikt betydelsefullaste.

Philosophy: Who Needs It (1982). Detta var den sista antologi Ayn Rand själv planerade, och den kom ut strax efter hennes död. Den innehåller några av hennes mest grundläggande filosofiska essäer, och dessutom förödande analyser av tänkare som Rawls, Skinner och Kant.

Flera böcker av Ayn Rand har utgivits postumt:

The Early Ayn Rand (1984; red. Leonard Peikoff). Innehåller tidigare opublicerat skönlitterärt material från 30-talet. Här kan man följa Ayn Rands utveckling från de första stapplande försöken att uttrycka sig litterärt på ett nytt språk fram till den stilistiska fulländningen i hennes första fullmogna verk.

The Voice of Reason (1988; red. Leonard Peikoff). En samling essäer i skilda ämnen som tidigare inte publicerats i bokform.

The Ayn Rand Column (1991; ny utökad uppl. 1998; red. Peter Schwartz). Innehåller samtliga de artiklar Ayn Rand skrev som kolumnist för Los Angeles Times åren 1962B63, samt ytterligare några svårfunna artiklar av henne (bl.a. en artikel om varför hon samlade frimärken).

Letters of Ayn Rand (1995; red. Michael Berliner). Ett fylligt och allsidigt urval ur Ayn Rands korrespondens. Innehåller brev till vänner och bekanta, till beundrare, en hel del korrespondens med förläggare och litterära agenter, långa filosofiska diskussioner med akademiska filosofer, m.m.

Ayn Rand's Marginalia (1996; red. Robert Mayhew). En sammanställning av Ayn Rands marginalanteckningar i böcker hon läste (bl.a. John Herman Randalls Aristotle, Ludwig von Mises' Human Action, Friedrich von Hayeks The Road to Serfdom och Barry Goldwaters The Conscience of a Conservative).

Journals of Ayn Rand (1998; red. David Harriman). Ett allsidigt urval ur Ayn Rands anteckningsböcker, från åren i Hollywood fram till hennes död. Av särskilt intresse är förarbetena till hennes två stora romaner, hennes oavslutade uppsats om "Individualismens moraliska grund", och det scenario hon skrev för en film (som tyvärr aldrig kom till stånd) om utvecklingen av atombomben.

The Art of Fiction (2000; red. Tore Boeckman) och The Art of Non-Fiction (2001; red. Robert Mayhew) grundar sig båda på föreläsningar som Ayn Rand höll i sitt hem. Av stort värde för den som själv skriver eller planerar en karriär som författare eller skriftställare.

Ayn Rand Answers (2005; red. Robert Mayhew) är en sammanställning av frågesvar som Ayn Rand gav i samband med offentliga föreläsningar.

Russians Writings on Hollywood (1999; red. Michael Berliner) innehåller ett par uppsatser som Ayn Rand skrev medan hon fortfarande bodde i Ryssland och som översatts till engelska. Denna bok har (till skillnad från alla övriga böcker jag nämnt här) mest kuriosavärde.

Böcker av andra

Den definitiva sammanfattningen av Ayn Rands hela filosofi, från metafysik till estetik, återfinns i Leonard Peikoffs Objectivism: The Philosophy of Ayn Rand (1992). Det finns också en uppslagsbok över Ayn Rands idéer: The Ayn Rand Lexicon: Objectivism from A to Z (1986; red. Harry Binswanger).

En bok som inte är skriven av Ayn Rand men som varmt rekommenderades av henne är Leonard Peikoffs The Ominous Parallels: The End of Freedom in America (1982). Denna bok behandlar de olycksbådande parallellerna mellan utvecklingen i Weimarrepublikens Tyskland (nazismens framväxt) och de senaste decenniernas utveckling i USA; den är ett åskådningsexempel på den objektivistiska principen att historiens gång styrs av filosofiska idéer.

En bok jag gärna skulle rekommendera, om det inte vore för att den idag är närmast omöjlig att få tag i, är Who is Ayn Rand? (1962) av Nathaniel och Barbara Branden. (Ayn Rand bröt med makarna Branden 1968, vilket förklarar att den aldrig återutgivits. Men den är "gillad och stadfäst" av Ayn Rand själv, och hon upprepade uttryckligen detta i samband med brytningen. – Åtminstone en av uppsatserna i boken, "The Moral Revolution in Atlas Shrugged", finns numera tillgänglig på nätet, på Nathaniel Brandens hemsida.)

Andra böcker om Ayn Rands filosofi jag kan rekommendera:

On Ayn Rand (2000) av Alan Gotthelf (huvudsakligen om hennes metafysik och kunskapsteori)

Viable Values (2000) av Tara Smith (om hennes etik)

Loving Life (2002) av Craig Biddle (också om hennes etik; medan Smiths bok riktar in sig på en "akademisk" publik är Biddles bok avsedd för den "breda allmänheten")

En bok som tar sin utgångspunkt i Ayn Rands filosofi är The Biological Basis of Teleological Concepts (1990) av Harry Binswanger. Binswanger har också skrivit ett par uppsatser som finns i särtryck: "Life-Based Teleology and the Foundations of Ethics" och "Volition as Cognitive Self-Regulation"; särskilt den sistnämnda – som behandlar objektivismens syn på den fria viljan – är väl värd att läsa.

En annan bok jag kan rekommendera är David Kelleys The Evidence of the Senses (1986), som behandlar frågan om "sinnenas vittnesbörd" med utgångspunkt från Ayn Rands filosofi. (Denna rekommendation utsträcker sig inte till Kelleys senare aktiviteter.)

Somliga har försökt "rekonstruera" Ayn Rands filosofi för att få den att passa in i någon sorts akademisk "huvudfåra". Jag ger lika mycket för dessa rekonstruktioner som jag ger för rekonstruktionerna av Stoddardtemplet och Cortlandprojektet i Urkällan.

En bok av en Randlärjunge som jag absolut måste rekommendera är George Reismans Capitalism: A Treatise on Economics (1996). Som jag upprepade gånger sagt är denna bok det bästa som hänt nationalekonomin sedan 1776. (Men den som är nybörjare i ekonomi bör börja med samme författares The Government Against the Economy från 1979.)

Biografier

Någon heltäckande "officiell" biografi om Ayn Rand har ännu inte publicerats. I väntan på en sådan kan jag rekommendera följande böcker:

Facets of Ayn Rand (2001) av Charles och Mary Ann Sures (grundad på långvarig bekantskap; bl.a. var Mary Ann Sures Ayn Rands sekreterare under de år hon skrev Atlas Shrugged och renskrev manuskriptet på maskin).

The Passion of Ayn Rand's Critics (2005) av James S. Valliant (behandlar brytningen mellan Ayn Rand och Nathaniel Branden och innehåller fascinerande material ur Ayn Rands egen dagbok från den tiden).

Ayn Rand and Song of Russia (2005) av Robert Mayhew (behandlar Ayn Rands vittnesmål inför "The House Un-American Committee" om kommunistisk infiltration i Hollywood).

Essays on Ayn Rand's We the Living (2004).
Essays on Ayn Rand's Anthem (2005). (Båda red. Robert Mayhew)

Jag kan också rekommendera Leonard Peikoffs uppsats "My Thirty Years With Ayn Rand", som ingår i The Voice of Reason. Några intressanta inblickar ges även i förordet till George Reismans Capitalism: A Treatise of Economics. Och den tidigare nämnda Who is Ayn Rand? innehåller också en utförlig biografisk skiss.

Både Nathaniel och Barbara Branden har skrivit sina personliga redogörelser om sin vänskap och senare brytning med Ayn Rand. Till stor sorg för alla objektivismens belackare tänker jag inte förbjuda någon att läsa dessa böcker; men jag rekommenderar dem heller inte.

Tillbaka

Version för utskrift

Böcker av Ayn Rand