Denna sida är stängd, tills det råder rättvisa i världen.

This page is shut down, till there will be justice in the world.

Mer information/Further information

Priset för mina översättningar av Själviskhetens dygd och Den nya vänstern har höjts till 1 miljon kr per exemplar, eftersom jag bedömer att jag behöver summor av den storleksordningen, ifall Leonard Peikoff skulle vidta rättsliga åtgärder för brottet att översätta Ayn Rand till svenska.