tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Startsidan
Vad är Nattväktaren?
Vanliga frågor
Om Ayn Rand
Översättningar
Lovsång
Artiklar "on line"
Articles on line in English
Tidigare nummer
Objektivistisk skriftserie
Pamfletter av POS
Beställningar
Länkar

Piratöversättningar

Som bekant har Leonard Peikoff förbjudit mig att överhuvudtaget översätta Ayn Rand till svenska (se Why I do not support the "official" Objectivist "movement" för bakgrunden till detta) - som om jag behövde hans tillstånd för att utföra detta arbete, inte min egen språkliga förmåga, arbetskapacitet, lediga tid och en bra ordbok.

Nu är det så att de avgörande besluten i P.O. Samuelssons liv fattas av P.O. Samuelsson, inte av Leonard Peikoff. Ett sådant avgörande beslut, som jag fattade för rätt många år sedan, var att översätta Ayn Rands verk till svenska, eller åtminstone så mycket av dem som jag hinner med under min begränsade livstid. "If this be treason, make the most of it." Och om Leonard Peikoff vill sätta stopp för ofoget, får han allt stämma mig inför rätta och se till att jag hamnar i fängelse.

För några år sedan blev jag färdig med översättningen av Själviskhetens dygd (The Virtue of Selfishness), och nu i sommar (2006) har jag slutfört översättningen av Den nya vänstern: den anti-industriella revolutionen (The New Left: The Anti-Industrial Revolution).

Nu vill jag inte ha detta arbete gjort enbart för byrålådan, och jag har därför kopierat upp ett fåtal exemplar av översättningarna (och jag kan kopiera upp fler, om det finns efterfrågan). Den som vill läsa dem kan beställa dem från mig.

Eftersom det faktiskt rör sig om piratöversättningar, kan jag inte ta betalt för dem. (Inte heller har jag någonsin förväntat mig att bli miljonär på det här arbetet.) All betalning är därför helt frivillig. Den som vill ta del av översättningarna helt gratis kan få göra det. Och den som vill betala får göra det; summan äv valfri, men "självkostnadspris", motsvarande vad jag själv lägger ner på kopiering och porto, är 130 kr för Själviskhetens dygd och 150 kr för Den nya vänstern. De som vill sponsra mig kan betala lite mer; jag vill ju inte heller ruinera mig på företaget. (Jag ser inget "altruistiskt" i detta; jag tror att det på sikt är till gagn både för mig själv och för resten av mänskligheten.)

Jag har också översatt Anthem till svenska under titeln Lovsång, men detta gjordes innan Leonard Peikoff "insåg" vilken ond människa och usel objektivist jag är. Runt 1980 översatte jag också Kapitalismen: det okända idealet (utgiven av Lindfors förlag 1984). Den översättningen är förmodligen svår att få tag på idag; dessutom skäms den av ett antal tryck- och ombrytningsfel; och själva översättningen kan förbättras en del. Jag funderar därför på att göra en grundlig översyn av den och ge ut den på samma sätt som den andra piratöversättningarna. Emellertid är det arbetet tidsödande, så förvänta er inget de närmaste åren.

Ingen har någonsin, mig veterligen, hävdat att mina översättningar skulle hålla låg kvalitet. Andra än jag får väl betygsätta dem; men så mycket kan jag säga som att de är omsorgsfulla och samvetsgranna.

Läs också "nätnattväktarna" Min översättning av Själviskhetens dygd och Ska man skratta eller gråta?

Och självfallet kommer Leonard Peiskoff att få en kopia av min senaste översättning, precis som han fick av Själviskhetens dygd.

Till startsidan

Piratöversättningar