Lovsång

(Uppdaterad januari 2012. "Egoisten boktjänst", som jag hänvisar till nedan, har upphört sedan detta först skrevs. Men det går att i stället beställa boken direkt från mig. Eftersom jag ändå inte förväntar mig att bli miljonär på det, tar jag 30 kr per ex., vilket i stort sett är vad som täcker mina egna kostnader. Betalning på postgiro 434 58 26-4.)

Lovsång är min översättning av Ayn Rands kortroman Anthem, som publicerades första gången 1938 och därefter, i omarbetad version, 1946. Den har tidigare publicerats på svenska i en annan översättning med titeln Hymn, men denna översättning är sedan länge slut på förlaget (däremot tror jag att det går att hitta den på många av landets bibliotek).

Lovsång handlar, i korta drag, om förlusten och återupptäckten av ett av språkets mest centrala begrepp: begreppet jag.

Av allt att döma är det svårt att hitta Lovsång både på bokhandelsdiskarna och på biblioteken. Den som vill köpa den kan vända sig till Egoisten boktjänst.

Om översättningen

När min översättning av Lovsång kom ut 1996 skrev jag några rader om dess tillkomsthistoria som skickades till Objektivistisk skriftseries prenumeranter. För dem som eventuellt kan vara intresserade upprepar jag i stort sett samma ord nedan:

Jag gjorde råöversättningen av Anthem redan vid mitten av 70-talet. Jag gjorde den mest för mitt nöjes skull, även om jag naturligtvis hoppades att så småningom få den publicerad. Ett par år senare fick jag kontakt med Lindfors förlag (som gav ut De levande 1978) och nämnde i ett brev att jag översatt Anthem. Jag fick veta att det redan fanns en översättning som skulle publiceras. (Lindfors accepterade i stället mitt erbjudande att översätta Kapitalismen: det okända idealet.)

Den andra översättningen kom ut 1984. (Jag läste den aldrig, bara ögnade igenom den – jag upptäckte att den var slarvigt redigerad. Så t.ex. fick en av bokens bipersoner helt omotiverat byta namn under berättelsens gång. Jag reagerade också mot ett par i mitt tycke klumpiga översättningar, t.ex. "Icke Kartlagda Skogen" i stället för "Kartlösa Skogen".)

När Hymn (som översättningen hette) efter några år blev slutsåld från förlaget började jag och Henrik Unné planera en nyutgåva. Jag gick igenom min råöversättning ett antal gånger (sista gången tillsammans med min livsledsagarinna), tills jag var fullkomligt nöjd med den och inte kunde se att några ytterligare förbättringar kunde göras.

Därefter kontaktade vi Ayn Rands litterära agent för att få tillstånd att publicera översättningen (via Richard Ralston på The Ayn Rand Institute). Agenturen var till en början ovillig – man har haft dåliga erfarenheter av dåligt gjorda och dåligt marknadsförda översättningar av Ayn Rands böcker. Richard Ralston var däremot mycket hjälpsam, och tack vare hans medverkan fick vi till sist tillståndet.

Ni kanske undrar varför jag ändrat titeln från Hymn till Lovsång. Det är en småsak, men så här gick det till:

När jag gjorde min råöversättning var min titel Lovsång. Jag föredrog den framför Hymn, men jag ansåg inte att jag objektivt kunde bevisa att jag hade rätt – skillnaden i innebörd är ju minimal – och tänkte därför länge behålla den redan etablerade titeln Hymn. Men efter den allra sista genomgången av översättningen sade livsledsagarinnan till mig: "Nu är jag nöjd med allt – utom titeln." Så fick det bli Lovsång.

 


 

Jag vill självfallet att Lovsång ska bli en försäljningsframgång, och jag skulle tro att många av er som läser detta vill detsamma. (Jag är inte särskilt optimistisk – men i likhet med Jeff Allen anser jag att det är en synd att ge upp.) Det finns några enkla saker ni kan göra för att hjälpa till:

Till startsidan