Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

12 november 2000

Ayn Rand i Svenska Dagbladet

En sladdertacka som påstås vara professor i litteraturhistoria ägnade några rader åt Ayn Rand i en understreckare i SvD 31 oktober 2000. Jag ska inte återge innehållet här, eftersom Nattväktaren är en civiliserad publikation (där ord som "sladdertacka" endast används när det är befogat). Men jag vill återge ett par korta repliker som skickats till SvD och självfallet inte publicerats. Därefter några egna strödda kommentarer.

(i)

Suckande läser jag igenom SvD:s understreckare den 31 oktober och finner att professor Mazzarella likt alla andra som får spaltutrymme i de större tidningarna väljer att smutskasta Ayn Rand istället för att skriva något sakligt om henne. Vanligtvis brukar man välja taktiken att försöka tiga ihjäl Rands idéer genom att helt sonika låtsas som om hon inte fanns (trots böckernas popularitet). När hon för en gångs skull nämns så blandas innehållet i artikeln bestående av en rad slag under bältet med rena felaktigheter.

Ett av de vulgäraste misstagen är då Mazzarella beskyller Rand för att ha utvecklat en slags ”Nietzschebeundran”. Jag vet inte hur djup analys som har gjorts av Rands filosofi i det här fallet, men uppenbarligen är den långt från tillräcklig för att ens kunna klarlägga de mest elementära delarna. Objektivismen erbjuder i själva verket den direkta motsatsen till de flesta av nihilisternas idéer. Det enda som de har gemensamt är att båda sidor säger sig förespråka individualism, men i själva verket lägger de helt olika betydelse i ordet och syftar således på två skilda begrepp. Det nietzscheanska idealet tillåter den så kallade ”övermänniskan” att hänsynslöst ställa sig över rätt och fel och utnyttja andra människor. I likhet med altruismen har nihilismen en etik som går ut på att någon måste offras – frågan är bara vem. Valet står bara mellan om det är ädlast att offra någon annan eller självmant offra sig själv. Ayn Rand observerade felaktigheten i denna dikotomi och förespråkade istället en individualism på helt andra villkor, där ingen ska offras. Det är ingen slump att de som har förstått hennes böcker och beundrar henne säger att hon utmanar tusentals år av västerländskt tänkande, inklusive herre/slav-förhållandet som anses råda av många idag.

Därefter utmålas Rand som en hård elitist som enbart tänker på de mest intelligenta och produktiva, men även här görs en vantolkning. Observera att i boken The Fountainhead är det ej de med hög social status och omedelbar framgång som författaren har tagit parti för. Tvärtom lever huvudpersonen under perioder av historien mycket knapert och ej heller dennes vänner har det speciellt gott ställt. Det verkar uppenbarligen som om artikelförfattaren totalt har missat budskapet i Rands böcker. Jag antar att vederbörande inte har intresse av att sätta sig in ordentligt i ämnet, men till läsarna vill jag ändå varmt rekommendera att läsa Rands skönlitterära böcker The Fountainhead och Atlas Shrugged med omsorg. Även Leonard Peikoffs sammanfattning av filosofin i boken Objectivism: The Philosophy of Ayn Rand kan vara en bra informationskälla om ni själva vill studera vilka unika tankar som Rand faktiskt presenterade.

För övrigt undrar jag hur en tidning med SvD:s anseende kan publicera direkta förtal av detta slag. Förolämpningar såsom ”tänkande icke-intellektuella” och avsiktligt provocerande jämförelser med religiösa fanatiker är naturligtvis ingenting som är brukligt då man på ett seriöst sätt ska skriva om en författare. Men jag antar dessvärre att man inte hade några sådana intentioner.

Per Nilsson
studerande, Linköping

(ii)

Att hitta osakligheter i Svenska Dagbladet är något som irriterar mig mycket. Jag tycker inte att en tidning med höga krav på saklighet borde ha antagit Merete Mazzarellas understreckare den 31 oktober i sitt publicerade skick. Anledningen är att Mazzarella behandlar författarinnan och filosofen Ayn Rand på ett sätt som hör hemma i kvällspressen. Eftersom Rands filosofi, objektivismen, bygger just på saklighet (överensstämmelse med verkligheten) var det både komiskt och tragiskt att läsa den fullständigt osakliga nedsabling av Rand som Mazarella tryckt in i sin artikel. Utan att Mazzarella på något ställe motiverar varför får vi bland annat veta att Rands alster tillhör “böcker som ingen människa borde läsa” och “inte...nånsin kommer att få plats i någon litterär kanon”. Det mesta som Mazzarella skriver går egentligen inte att bemöta. Ayn Rands personlighet eller kärleksaffärer är helt enkelt inte relevanta vid bedömningen av hennes verk. Det som däremot går att bemöta är påståendet om hennes Nietzschebeundran. Var och en som läst Rand vet att hon på flera ställen tydligt tar avstånd från Nietzsches idéer. Speciellt förkastar hon den falska dikotomi som ofta uppställs mellan socialismens uppmaning att offra sig för andra och Nietzsches uppmaning att offra andra för sig själv. Att utelämna detta faktum är inte direkt ett tecken på saklighet.

Henrik Jordahl
doktorand i nationalekonomi, Uppsala


En ordentlig utredning av Ayn Rands förhållande till Friedrich Nietzsche kommer i nästa nummer av "Nätnattväktaren". Läs också mina artiklar under rubriken Frihet från att ta Ayn Rand i försvar.


Notis för dem som gillar skvaller: Atlas Shruggeds förläggare Bennett Cerf berättar i sina memoarer att han föreslagit Ayn Rand att göra strykningar i Galts tal och att hon replikerat: "Skulle du göra strykningar i Bibeln?" ("Would you cut the Bible?") Ayn Rands belackare gillar av någon anledning den här anekdoten. Jag gillar den också, fast kanske av rakt motsatt anledning.

Nu tror jag att var och en som läst både Bibeln och Atlas måste hålla med mig om att Atlas är den bättre boken av de båda. Om inte annat har den en "tajtare" intrig.

Men det finns en uppföljning till den här historien som jag inte tror många känner till.

En av Ayn Rands bekanta frågade henne om det Cerf skriver verkligen stämmer. Hennes svar: "Visst inte. Bibeln behöver strykas ner." ("The Bible needs cutting.")

Och så finns det de som säger att Ayn Rand saknade humor...

Notis för skandalhungriga: Det finns faktiskt en kärleksscen i Ayn Rands författarskap som är verkligt skandalös: den mellan James Taggart och Lilian Rearden i Atlas Shrugged. Men den scenen hör vi aldrig våra sladdertackor ondgöra sig över. Jag förmodar att denna scen för dem representerar normalitet.

Notis för begravningshyenor: Ett rykte gör gällande att det fanns vakter vid Ayn Rands begravning med speciella instruktioner att kasta ut Nathaniel Branden, ifall han skulle visa sig. Jag vet inte varifrån det ryktet kommer, men jag kan gissa.

Nu tvivlar jag inte ett ögonblick på att det fanns vakter vid Ayn Rands begravning. Hon var faktiskt en berömd person vid sitt frånfälle - och begravningshyenor finns det som bekant gott om.

Själv vill jag bli begravd i tysthet.

Notis om vårt svenska kulturarv: Det finns en dikt i vår svenska litteraturskatt som jag vill tillägna alla sladdrande litteraturprofessorer och andra "intellektuella" som inget annat har i huvudet än "kadavret efter det unkna tänkande de förbjudit sitt intellekt att revidera". Den är skriven av Erik Johan Stagnelius och heter "Till Förruttnelsen".

(Ja, jag är "arg och bitter"... Och inte har jag någon humor heller.)

POS
12 november 2000


Notis om något helt annat: För ett par nummer sedan klagade jag över att Aristoteles skrifter i logik aldrig blivit översatta till svenska. Nu har jag blivit bönhörd. Jag läste i tidningen i veckan att två korta skrifter ur Organon nu finns på svenska i en volym: "Sofistiska vederläggningar" och "De interpretatione". Jag har inte hunnit skaffa dem än, så jag får väl återkomma till dem senare.

En vänlig själ (Filip Björner) har berättat att den som fällde uttalandet "all filosofi är fotnoter till Platon" var den engelske filosofen Alfred North Whitehead (1861-1947). Whitehead är mest känd för att tillsammans med Bertrand Russell ha skrivit Principia mathematica (1910-13), som jag väl får anledning återkomma till den dag jag satt mig in ordentligt i matematikens filosofi.

Fler nummer av "nätnattväktaren"

Tillbaka till startsidan


Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.