Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

20 november 2000

Tre insändare jag skickat till SvD den senaste veckan:

Vilken pöbel är det som vill förgöra?

SvD har i samband med omläggningen till tabloidformat bestämt sig för att lägga ned "Samtider", ett beslut som jag applåderar. Anders Björnsson, som varit "Samtiders" redaktör sedan starten (och som är en inbiten "vänsterakademiker"), skrev en beklagande kommentar till nedläggningen under rubriken "En pöbel som vill förgöra". Han citerade bl.a. följande från Johan Henric Kellgren: "Där Upplysning ej finnes, där finns ock ingen Allmänhet: där finns blott en Pöbel som åker i vagn, och en annan som går till fots; en som sover på ejderdun, och en som sover på halm."

Adressen i rubriken till Anders Björnssons sista kommentar (SvD 12.11) var tydlig: när redaktionen bestämmer sig för att låta "Samtider" gå i graven, är det en "pöbel" som är ute på "huliganjakt" och vill förgöra; "vetenskapssamhället" ska fortsättningsvis ställas utanför; den "lärda republiken" ska inte längre tillåtas växa; och bildning ska fortsättningsvis vara ett privilegium.

Men vi har verkligen ingen anledning att sörja över att "Samtider" går i graven. Jag har inte fört bok över varje enskild vidrighet som publicerats på denna sida (vanligen inbäddad i akademiskt fikonsnack); men den minnesgode bör erinra sig att det var på "Samtider" SvD lät publicera en serie vettlösa personangrepp mot Maciej Zaremba och Jesus Alcalá, personangrepp vilkas uppenbara syfte var just att förgöra. (Alcalá angreps f.ö. bl.a. för att han inte visat tillbörlig förståelse för John Hrons mördare. Den som inte tror mig kan ju titta i läggen; det går att urskilja i ordsvallet.)

Det var också på "Samtider" som Torbjörn Tännsjö för några månader sedan tilläts framföra förslaget om att inrätta ett lotteri för att avgöra vilka som ska slås ihjäl för att "samhället" ska få organ till transplantationer. Tala om att förgöra! (Nu framfördes det förslaget givetvis av den sorts pöbel som sover på ejderdun, och den sortens pöbel kommer säkert att få dispens från att delta i lotteriet, den dag det blir verklighet. Vi som sover på halm kan nog inte räkna med någon sådan dispens.)

Anarkisttidningen Brand har blivit stämd för uppvigling för en artikel som ger råd om hur man ställer till upplopp och tillverkar molotovcoctails. Brand försvarar sig med att det handlade om satir. Och det är ju möjligt, även om jag inte riktigt tror på det. Men Björnsson och SvD har ingen sådan ursäkt för att ha publicerat Tännsjös mördarförslag. Allt talar för att Tännsjö menar allvar. (Den som inte tror mig kan läsa mina artiklar om saken.) Men ett gammalt fint konservativt flaggskepp, med 166 år på nacken, stämmer man väl inte för uppvigling? Hur skulle det se ut? Den tidningen är ju till för dem som sover på ejderdun, och en sådan stämmer man väl inte? Ens när den uppmanar till legaliserad mördarverksamhet?

Nu måste jag erkänna att jag någon enstaka gång läst något bra på "Samtider" också. Men det har oftast varit under sommarmånaderna, när Anders Björnsson varit på semester.

15 november 2000

Djup insikt i hur mediavärlden fungerar

"Den som har insikt avfärdas som besserwisser, medan man efterfrågar åsikterna hos dem som inte kan något alls", säger Sven-Eric Liedman i dagens SvD.

Visst. Och det var också därför som just Sven-Eric Liedman kallades in för att såga Ayn Rands Och världen skälvde i SvD, när den kom på svenska 1986. Medan folk som har de ringaste insikter i ämnet får finna sig i att behandlas som parias.

16 november 2000

Anständighet

Läkemedelsindustrin attackeras ständigt för att den går med vinst. Ett vanligt klagomål är att aidsmediciner är så dyra att de som behöver dem bäst (befolkningen i Afrika) inte har råd med dem. Uppenbarligen förmodar man att det är helt kostnadsfritt att utveckla nya avancerade läkemedel. Eller också menar man att de som arbetar för att göra oss friska ska göra det helt gratis. Ett sådant angrepp stod att läsa på SvD:s insändarsida 17.11. (Jag såg ett liknande angrepp på DN:s insändarsida dagen efter.)

Insändarskribenten bortser helt från en sak: det tar många, många år att utveckla ett nytt läkemedel, och det kräver gigantiska investeringar. Att fordra att läkemedelbolagen inte ska kamma hem någon vinst på dessa investeringar är inte precis anständigt; det skulle innebära att de (och deras anställda) skulle arbeta gratis. Det enda som kan ligga bakom ett sådant krav är den altruistiska självuppoffringsmoralen, den som fordrar att vi "tjänar vår nästa" utan att vi får något som helst i utbyte, inte någon lön och inte ens ett tack.

Om läkemedelsbolagen verkligen följde denna ohyggliga moral skulle det omedelbara resultatet bli att inga nya läkemedel utvecklades alls, för bolagen skulle inte ha råd med någon sådan verksamhet. Nästa steg skulle vara att de inte heller ens har råd att tillverka sina gamla läkemedel. Hela branschen skulle gå i konkurs. Och alla dessa människor som idag "sviks" genom att de får betala höga priser för läkemedel kommer att verkligen svikas nu, när det inte finns några läkemedel att få tag på till några priser alls. Detta är det oundvikliga resultatet av den altruistiska "människokärleken".

Kapitalismen har ett stort inbyggt "fel" (om man vill kalla det så), nämligen att den är alldeles för stryktålig. Den fortsätter att producera underverk t.o.m. i en värld som domineras av den altruistiska självuppoffringsmoralen. Vore kapitalismen inte fullt så stryktålig skulle den för länge sedan ha kvävts av alla konfiskatoriska skatter och förlamande regleringar och falska "anständighetskrav". Och mänskligheten skulle vara tillbaka till det stadium där större delen av den verkar förtjäna att höra hemma: den äldre stenåldern.

Men accepterar man altruismen är väl detta också ett "anständighetskrav"?

17 november 2000

Fler nummer av "nätnattväktaren"

Tillbaka till startsidan


Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.