Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

21 januari 2001

Vaddå "ledande"?

En kamrat till mig brukade envisas med att kalla mig "Sveriges ledande objektivist" (han har slutat med det, för jag bad honom låta bli). Min kamrat menade naturligtvis ingenting illa med det, och jag borde kanske accepterat det som en komplimang. Men jag har inte den ringaste lust att vara "ledare" för någonting som helst, och jag har än mindre lust att vara "ledare" för någon sorts objektivistisk "rörelse" här i landet. En sådan position skulle jag helt enkelt inte stå ut med. Om jag accepterade en sådan roll skulle jag t.ex. vara tvungen att ta ställning i varenda tvist som kan tänkas uppstå mellan medlemmar av denna "rörelse", och det är mer än jag orkar med (eller vad någon orkar med). Dessutom anser jag att det fel att betrakta objektivismen som en organiserad rörelse. (Och på den punkten har jag Ayn Rand på min sida; se de rader ur "To Whom It May Concern" som jag citerar i artikeln Untangling "Objectivist Schismology".) Men om någon i stället vill kalla mig "ledande expert på P.O. Samuelssons tänkande", så låt gå för det. Vem annars skulle vara ledande expert på den saken?

Och det sistnämnda bör förklara varför jag insisterar på att den enda "ledande objektivisten" är Ayn Rand själv. "Objektivism" var det namn hon gav sin egen filosofi, så vem annars skulle vara "ledande expert" på den? Om jag vore kantian, skulle jag kalla detta ett "analytiskt omdöme a priori". Sedan står det var och en fritt att hålla med eller inte hålla med. Och det står var och en fritt att själva tillämpa och/eller vidareutveckla hennes filosofi. Somliga av dessa vidareutvecklingar är bra, andra är diskutabla, andra åter är rena rappakaljan. Men ingen är "ledande expert" på annat än vad han eller hon själv tänkt, inte på vad Ayn Rand tänkt.

Nu låter det sig väl sägas att jag hårdrar innebörden av ordet "ledande" här. Om min kamrat i första stycket bara menar att jag känner till Ayn Rands idéer bättre än någon annan svensk, är det förmodligen sant. Men det säger i så fall mer om andra svenskars efterblivenhet än om min duktighet. (Hoppas ingen tar illa vid sig, men det är så jag reagerar.)

I artikeln om "Rand och Nietzsche" häromsistens skrev jag bl.a. - en smula "tongue in cheek" - att Leonard Peikoff "med viss rätt betraktas som ledande expert på Ayn Rands filosofi". En läsare har invänt att jag borde ha skrivit "med all rätt", detta med tanke på allt Leonard Peikoff gjort för att förmedla hennes idéer - och hennes sätt att tänka - till omvärlden.

Jag tvivlar nu inte alls på att Peikoff vet mer än någon annan nu levande person om vad Ayn Rand tyckte och tänkte. Han umgicks med henne så gott som dagligen i 30 års tid, och det mesta av det umgänget bestod av filosofiska diskussioner. Det är heller inget tvivel om att Objectivism: The Philosophy of Ayn Rand är den bästa existerande sammanfattningen av hennes filosofi, och vi har ingen anledning betvivla dess korrekthet: den grundar sig på en föreläsningsserie som hon själv uttryckligen godkände, och de skillnader som finns mellan föreläsningarna och boken berör inte det filosofiska innehållet utan bara i vilken ordning materialet presenteras. Om det är det saken gäller, måste jag hålla med: ingen vet mer. Och det är inte heller mer än rätt att säga att mycket av vad jag själv vet om objektivismen och om filosofi i allmänhet har jag lärt mig från Peikoffs böcker, artiklar och föreläsningar.

Att jag personligen tar avstånd från Leonard Peikoff har inte med hans teoretiska kunskaper att göra - om vi bortser från en enda och fullständigt avgörande teoretisk punkt: att det inte får råda någon dikotomi mellan teori och praktik - att objektivismen är "en filosofi för att leva på jorden".

Jag hatar att behöva rekapitulera vad jag skrivit förr (i "Why I Do Not Support..."), men jag måste nog göra det. Peikoffs agerande i TJS-konflikten bestod i att moraliskt fördöma två goda människor (varav den ene, helt i förbigående, råkar vara alla tiders störste nationalekonom) utan att ge skymten av bevis eller förklaring, och att sedan bemöta varje fråga eller protest med bestraffningar (bestraffningar som, återigen helt i förbigående, råkar drabba den person som är bäst skickad att översätta Ayn Rands verk till svenska).

Att en person som beter sig så här, i verkliga livet, skulle vara "ledande expert på Ayn Rands filosofi" är en ekvation som jag helt enkelt inte kan få att gå ihop. För jag måste i så fall anta att detta beteende är en logisk följd av objektivismens grundpremisser, och i så fall måste jag anta att godtyckliga och omotiverade förkastelsedomar är en integrerande del av objektivismen. Men detta i sin tur stämmer inte alls med vad jag läst hos Ayn Rand. Och dessutom är det absurt.

Eller också måste jag anta att Leonard Peikoffs förståelse av den filosofi han är "ledande expert" på består av en samling fritt svävande abstraktioner som inte har den ringaste anknytning till hur ens liv ska levas här på jorden. Tyvärr, måste jag säga, är denna slutsats inte fullt så absurd.

Jag vet inte hur alla andra reagerar inför det här, men för mig är det ett dilemma: om de mest ingående teoretiska kunskaper om objektivismens metafysik och kunskapsteori och "metaetik" och allt ni vill inte kan förmå en person att agera moraliskt i en tämligen enkel och rättfram tvistefråga (ens efter 30 års studier under Ayn Rand personligen och ytterligare ett tiotal år av att arbeta med att sammanfatta hennes filosofi på bästa möjliga sätt) - vad tjänar då alla dessa teoretiska insikter till?

Aristoteles skriver någonstans i Nikomachiska etiken att det enda sättet att verkligen lära sig dygderna är att utöva dem. Och det vill jag skriva under på.

20 januari 2001
POS

Fler nummer av "nätnattväktaren"

Tillbaka till startsidan


Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.