Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

{14 oktober 2001}

Ordningsfråga

För nytillkomna läsare vill jag upprepa något jag skrev i allra första numret av "nätnattväktaren", för ganska exakt ett år sedan:

Jag får ofta e-post med kommentarer och synpunkter på vad jag skrivit (oftast positiva) eller med frågor som jag besvarar i den mån jag kan. Sådant välkomnar jag givetvis. Men det finns en viss typ av e-post jag absolut inte vill ha, och det är från folk som i ett gapigt tonläge försöker tala om för mig hur fel jag har…

Alla som känner mig vet att jag inte är omöjlig att resonera med och att jag gör mitt bästa för att besvara frågor eller invändningar jag får, liksom att jag är mottaglig för motargument, om och i den mån de är vettiga. Lämnar jag någon gång en fråga eller invändning obesvarad, så beror det antingen på tidspress eller på allmän håglöshet.

Och alla som läst vad jag skrivit under åren vet hur jag ser på religionen i allmänhet och på kristendomen i synnerhet. Vad beträffar kristendomens och islams respektive roll i det drama som utspelar sig just nu, tog jag upp det så sent som i uppsatsen "Terrorism mot de rika", publicerad för bara ett veckor sedan. Hur mycket klarare kan jag uttrycka mig än jag gjorde där?

Icke desto mindre har jag mottagit följande stycke råskäll från en person som jag knappast känner och som knappast heller känner mig:

Sällan har jag blivit så besviken på en person – dig. Hur kan du kalla Warren Ross artikel om Islam "en utmärkt artikel". Man måste ju sakna inteligens och förmåga till självständigt tänkande om man tar till sig en sådan artikel. Han har rätt i hälften av sin slutsats, det allmänna om religioner, men att på något sätt skilja ut islam från världens mest ondskefulla religion – kristendomen – är rent befängt. Du måste sakna insikt om religion om du kallar detta en utmärkt artikel. Warren Ross flesta citat är hämtade från en terrorist handbok!!!! det är sent ock jag orkar inte motivera mig mera nu men du borde studera religion bättre för att rekommendera en sådan artikel gör bara den som saknar insikt om religion och religionshistoria.

Må bra, när du skämts färdigt!

(Grammatik och stavning är personens egna.)

Min replik:

För det första har jag skrivit spaltmeter om kristendomens ondska i min dag, och jag är nog den som minst av alla har behov att bli mästrad av ohängda slynglar på den punkten. (Dessutom har jag, för vad det är värt, tagit akademiska betyg i religionshistoria.)

För det andra undrar jag om det här utgör ditt normala sätt att umgås med folk och resonera med dem. För om det är så, måste jag vänligt men bestämt be dig dra åt helvete. Om du sedan väljer ett kristet eller ett muslimskt helvete är mig komplett likgiltigt. Vilket ställe du än väljer, har man säkert resurser att pina dig i evigheters evighet.

Kristendomens allra största fel är f.ö. att den predikar att man ska vända andra kinden till. Jag påpekade det i en "nätnattväktare" för ett par veckor sedan. Vända andra kinden till är vad jag definitivt inte gör.

(Artikeln av Warren Ross som jag rekommenderar finns på webbsidan Capitalism Magazine.)

Fler nummer av "nätnattväktaren"

Tillbaka till startsidan


Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Drakensköldsgatan 3, 632 25 Eskilstuna
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.