tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Startsidan
Vad är Nattväktaren?
Vanliga frågor
Om Ayn Rand
Piratöversättningar
Lovsång
Artiklar "on line"
Articles on line in English
Tidigare nummer
Objektivistisk skriftserie
Pamfletter av POS
Beställningar
Länkar

För ordningens skull...

Jag har fått en uppsats publicerad i boken Sådan är kapitalismen, publicerad av "Frihets"frontens förlag. Ett par påpekanden med anledning av detta:

För det första var det ingen som talade om för mig vilket förlag den här boken skulle ges ut på, och jag frågade inte heller. Så ta det inte som ett tecken på att jag skulle ha ändrat inställning till "fronten". Det är en organisation som jag har starka reservationer mot. (Naturligtvis tog jag en kalkylerad risk, när jag accepterade erbjudandet att medverka i boken: att jag skulle hamna i "blandat sällskap" kunde jag ju räkna ut med ändtarmen. Och det var inte heller någon av "frontens" kända galjonsfigurer som kontaktade mig, utan en person som är bekant med en person jag respekterar.)

För det andra påstår författarpresentationen att jag är biblioteksassistent, fastän jag sedan något år tillbaka innehar den ståtliga titeln "bibliotekarie". Det här vore verkligen inget att orda om, ifall inte frågan om min yrkestitel blivit föremål för offentligt förtal. (Se nätnattväktaren Svenska Dagbladet och jag.)

Den presentation jag själv skickade in löd så här:

PER-OLOF SAMUELSSON är bibliotekarie ("andre biträdande") vid Roggebiblioteket i Strängnäs. Han har också översatt åtskilligt av Ayn Rand till svenska, bl.a. Kapitalismen: det okända idealet (Lindfors 1984) och Lovsång (Förlaget Egoisten 1996). Under åren 1987-96 utgav han tillsammans med Henrik Unné Objektivistisk skriftserie, en serie översättningar av Ayn Rands uppsatser. Hans hemsida är www.nattvakt.com. POS är född 1942 och började läsa Ayn Rand 1972, och kan därför med viss rätt säga att han är 60 år till åren och 30 år till sinnet.

(Att jag kallar mig "andre biträdande" bibliotekarie beror förstås på att en berömd romanfigur tituleras "andre biträdande bokhållare". Men den lustigheten går förstås förlorad, om man inte läst romanen.)

För ett år sedan bidrog jag med en uppsats i Svensk Linjes temanummer om Ayn Rand (och också den gången förstod jag mycket väl att jag skulle hamna i "blandat sällskap", men jag gjorde det ändå, enligt den enkla premissen att jag står för vad jag själv skriver, inte vad andra skriver). Uppsatsen hade rubriken "Det förflutna, Ayn Rand och framtiden", en rubrik som jag själv var väldigt nöjd med. Men så fick den inte heta när den kom i tryck! Vis av skadan bad jag den här gången specifikt att man inte skulle ändra rubriken utan att tillfråga mig först. Det gjorde man inte heller. Men med författarpresentationen var det tydligen inte så noga.

Och varför presentationen måste kortas ner har jag ingen aning om. (Den var ju inte så lång att den inte hade fått plats, i alla fall.)

Det är också väldigt lessamt att ha medverkat i en bok som innehåller en hel del reklam för anarkistiska och halvanarkistiska organisationer. Men tar man kalkylerade risker har man bara sig själv att skylla.

Själva uppsatsen är annars inte så oäven. (Övriga uppsatser har jag inte hunnit läsa än, men en del av dem kan nog innehålla något korn, de också.)

Tidigare nätnattväktare av intresse i sammanhanget:
Marschera för kapitalismen?
Sekteristiska tråkmånsar välkomna i "Frihets"fronten?
Har en nattväktarstat rätt till sitt våldsmonopol?

Fler nummer av "nätnattväktaren" Version för utskrift