tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Startsidan
Vad är Nattväktaren?
Vanliga frågor
Om Ayn Rand
Översättningar
Lovsång
Artiklar "on line"
Articles on line in English
Tidigare nummer
Objektivistisk skriftserie
Pamfletter av POS
Beställningar
Länkar

Mördaretik i teori och praktik

"Dagens obemötta absurditeter är morgondagens accepterade slagord."
Ayn Rand (
Den nya vänstern: den anti-industriella revolutionen)

a) Teori

Häromdagen damp följande koncisa meddelande ned i min e-brevlåda:

"Professuren i praktisk filosofi vid Göteborgsuniversitet innehas sedan ett par år av en person som gjort karriär på att plädera för mord på oskyldiga."

Internet vimlar av korkskallar men du tillhör banne mig de mer extrema kretinerna.
Thomas Terenius (nästan fil. kand. i praktisk filosofi)

Det är tydligen inte bara mördaretik som lärs ut vid våra universitet, utan också en del vanlig simpel huliganism.

b) Praktik

Tack och lov finns det inte bara korkskallar och kretiner här i världen, utan också ansvarskännande politiker som har vett att implementera Torbjörn Tännsjös idéer i praktiken.

I Kina har man löst problemet med brist på organ för transplantationer på ett lika enkelt som radikalt sätt: man tar organen från politiska fångar, huvudsakligen från fängslade utövare av Falun Gong. (För dokumentation, se Filip Björners blogg.)

Parentetiskt har det alltid varit något av ett mysterium för mig att just Falun Gong-rörelsen blivit så förföljd i Kina – för det enda de egentligen gör är att utöva en traditionell kinesisk form av gymnastik (en variant av Qi Gong). Men det är klart att när bristen på organ är så stor, så får man väl ge sig på en relativt försvarslös grupp, för vars öde endast ett fåtal engagerar sig.

Nu kan man ju invända (för alltid finns det något att invända mot vad korkskallar och kretiner skriver) att den kinesiska lösningen skiljer sig från Tännsjös, såtillvida som att det inte handlar om ett lotteri. (Gjorde den det, skulle det ju inte finnas någon garanti för att organen inte skulle tas från någon partipamp i stället.)

Men det är väl heller ingen som på allvar tror att – när Tännsjös förslag en gång slår igenom även i Sverige – alla kommer att vara tvungna att delta i det här lotteriet. Samhällets toppar kommer tvivelsutan att vara undantagna. Hur skulle landet alls kunna styras (och förslag som detta kunna genomföras), om också våra ledande politiker när som helst riskerade att bli avdagatagna?

Och en grupp som definitivt kommer att undantas från lotteriet är alla de som tagit fil. kand. i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet. Var så säker!


PS. Frédéric Bastiat föreslog, i en av sina "ekonomiska sofismer", att man skulle hugga högra handen av alla arbetare, detta för att öka sysselsättningsgraden och komma till rätta med arbetslösheten. Robin Ekman har nyligen kommit med ett förslag i Bastiats anda på sin blogg. I båda dessa fall förstår vi ju mycket väl att det är fråga om satir. Men det finns inga som helst indikationer på att Tännsjös lotteriförslag (eller de andra vidrigheter han kommit med) är satiriskt menade. Och det enda de skulle kunna satirisera är ju faktiskt Tännsjös egen version av utilitarismen.

Fler nummer av "nätnattväktaren" Version för utskrift