Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

8 december 2007
(uppdaterade 5 augusti 2008 och 24 januari 2009)

Varför abortmotståndare är vidriga

I en gammal uppsats från 1982 under rubriken Oschysst gjorde jag följande tillägg:

Låt mig tillägga att jag betraktar abortmotståndare som de absolut vidrigaste människor som tänkas kan. Deras bevekelsegrund kan inte vara annat än ren sadism - en önskan att göra livet till ett helvete på jorden för de kvinnor som ska tvingas föda fram oönskade barn. Deras prat om att embryon och foster skulle vara mänskliga varelser med mänskliga rättigheter är blott och bart en rationalisering för denna sadism.

Eftersom det här är en fråga som ständigt kommer på tapeten (se t.ex. denna debatt på Henrik Sundholms blogg) vill jag gärna ge en utförligare förklaring varför jag betraktar abortmotståndarna som så "absolut vidriga".

Ta deras standardargument (det enda argument de egentligen någonsin framför): att ett embryo alltifrån befruktningen är en självständig mänsklig varelse med samma oförytterliga rätt att leva som var och en som redan blivit född. Men detta argument är så genomskinligt att var och en som besitter den minsta lilla gnutta intellektuell hederlighet kan genomskåda och avfärda det. Det går helt enkelt inte att ta på allvar.

Argumentet är därför inte annat än ett fikonlöv. Det framförs därför att abortmotståndaren vill förstöra unga kvinnors liv och inte av något som helst annat skäl. Detta är förstörelse för förstörelsens egen skull.

Om de nu inte drivs av ett sådant motiv ser jag inget annat alternativ än följande: abortmotståndaren är så avskärmad från verkliga livet och samtidigt så förtjust över att ha lyckats kläcka en eländig liten sofism att han fullständigt struntar i vad hans idé får för konsekvenser i verkliga livet. Att hans idé i praktiken förstör unga kvinnors liv struntar han högaktingsfullt i.

Men detta är om möjligt ett ännu värre motiv än det första.

Enligt Dante är de lägsta kretsarna i helvetet bottenfrusna. De är reserverade för dem som, med ett modernt ord, saknar all empati (eller inlevelseförsmåga). Det är i de kretsarna av helvetet som abortmotståndarna hör hemma, för empati är vad de är i total avsaknad av. De har inte ens empati nog att leva sig in i sadisters lust att plåga - än mindre då i de plågor sadisterna utsätter sina offer för.

Ifall nu någon faktiskt skulle ha besvär med abortmotståndarnas standardargument, rekommenderar jag metoden att använda ögonen. Men denna enkla metod konstaterar man snabbt att ett foster före födelsen befinner sig inuti moderns kropp; när det sedan är fött, befinner det sig utanför moderns kropp. Mer iakttagelseförmåga än så behövs inte.

Men världens sadister har då aldrig haft några problem med att förneka sina sinnens vittnesbörd. För dem är ingenting lättare.

Betänk också att om embryot har rätt till liv, då måste detsamma gälla spermien och ägget. Varje spermie och varje ägg har en oförytterlig rätt att befrukta(s). Den mest effektiva av alla preventivmetoder - nämligen sexuell avhållsamhet - måste därför betraktas som mord.

T.o.m. abortmotståndarna skulle nog betrakta detta sista som lite absurt (varför skulle annars katolska präster leva i celibat - eller, vilket vissa av dem faktiskt har, huvudsakligen ha sex med unga korgossar?). Men inte absurdare än att ett embryo har rätt att födas fram.

Jag ska inte utbreda mig mer. Det är bara för vidrigt.


Post scriptum augusti 2008: Eftersom det tydligen är väldigt svårt för somliga att göra skillnad mellan vad jag säger och vad jag inte säger, vill jag tillfoga följande:

Jag har aldrig sagt och tänker inte heller fortsättningsvis säga att jag anser att abort är en optimal lösning. I en tid när det faktiskt existerar ett stort antal effektiva preventivmedel kan det inte betraktas som annat än en sista utväg. Min poäng är att denna sista utväg måste finnas och att man måste ha rätt att ta till den, utan att diverse religiösa skithögar betraktar en som en mördare. (Eller, än värre, att lagen betraktar en som en mördare.)

Den här saken kom nyligen upp i ett privat samtal jag hade med en person som just läst Lars Noréns senaste alster, En dramatikers dagbok. Norén har en älskarinna som han gjort med barn. Eftersom älskarinnan (förmodligen på goda grunder) inte litar på Norén gör hon abort efter ett tag. Som om inte detta vore nog blir hon med barn en gång till och gör abort igen. (Det här handlar alltså om en vuxen kvinna som fortfarande, en bit in på 2000-talet, inte hört talas om p-piller.)

Det här är alltså ett exempel på en vidare trend: att använda abort som preventivmedel. (Till yttermera visso är aborter sakttesubventionerade, vilket inte direkt gör saken bättre.) Och därför resonerar jag fel, när jag fokuserar på sådana extremexempel som att irländska präster förbjuder 13-åringar att göra abort när graviditeten är resultatet en en våldtäkt.

Men nu är det så här att abort antingen är mord, eller också är det det inte. Om ett embryo eller foster är en mänsklig varelse med mänskliga rättigheter, då är abort mord oavsett om det handlar om våldtäkt eller ej. Om embryot eller fostret inte är en mänsklig varelse, då är abort inte mord. Något tredje gives icke. Och därför måste rätten till abort (rätten till abort) antingen accepteras fullt ut eller också avfärdas fullt ut.

Och av det skälet är det förstås absurt att ha en lagstiftning som tillåter abort i vissa fall men förbjuder det i andra. Och vad man än tycker om Lars Noréns älskarinna (eller andra som agerar som hon), kan man inte förbjuda henne att göra abort. Förbjuder man det, får man löpa linan ut och också förbjuda abort i våldtäktsfall.

Ett liknande argument man ibland hör är att aborter borde förbjudas efter en viss tidsperiod in i graviditeten (sextonde eller tjugoåttonde veckan eller vad det nu kan vara). Sena aborter är långt ifrån önskvärda, eftersom sådana aborter är farliga för den gravida kvinnan. Men hur ofta händer det att en kvinna ångrar sig och vill ha abort långt in i graviditeten? Resonemanget har ingen som helst relevans för den verkliga frågan här: om abort är en rättighet eller om den ska betraktas som mord.

Inte heller har något av detta någon relevans för huvudtesen i denna artikel, nämligen att abortmotståndare är vidriga. Abortmotståndare är religiösa och menar att livet på jorden är en jämmerdal. Är det något bättre än en jämmerdal, ja, då gäller det att se till att det blir en jämmerdal. Och då får man se till att tvinga kvinnor att föda fram oönskade barn.


Följande illustrativa invändning kom i en kommentar på Henrik Sundholms blogg:

POS talar om avskärmning från verkligheten. Titta på bilder/filmer på http://www.abortnej.se/ - DET ÄR VERKLIGHETEN! (eller för den delen, läs om fosterutveckling - jämför sedan med tidpunkten för abort - ca 36 000 människor mördas legalt varje år i vårt land - och du kallar abortmotståndare för verklighetsfrånvända?) Oskyldiga barn dödas med godkännande av sina egna mammor! Detta sker utan att mammornas liv är hotat (är mammans liv hotat har hon naturligtvis rätt till självförsvar). Verkligare än så här blir det väl knappast?

Och:

Om det inte är ok för en mor att leja en mördare att döda sitt fullvuxna barn (oavsett om det är resultat av en våldtäkt), hur kan det då vara ok att leja mördare att döda sitt ofödda barn? Vari ligger den moraliska skillnaden mellan det ofödda barnet och det födda?

M.a.o.: det faktum att foster utvecklas i livmodern är tillräckligt för att göra en oönskat gravid kvinna (rentav ett våldtäktsoffer) till slav under fostret - och under varje liten sadist som vill sticka sina kletiga fingar i andras privatliv och andras livmodrar.

Detta är den "verklighet" i vilken abortmotståndare lever.

Fler nummer av "nätnattväktaren"

Tillbaka till startsidan


Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.