Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

27 februari 2008

Fortsatt översättningsgnäll

I senaste pdf-nattväktaren (s. 37f) gjorde jag ett par jämförelser mellan de "officiella" (Peikoffsanktionerade) översättningarna av Ayn Rand och mina egna förbjudna. Alldeles nyligen hade jag anledning kolla en översättning av ett stycke ur Francisco d’Anconias "tal om pengar" i den svenska översättningen av Atlas (jag citerade det stycket i Varför "fractional reserve banking" bör förbjudas, och det fanns en formulering som föreföll mig tvivelaktig). Så här lyder grundtexten:

Whenever destroyers appear among men, they start by destroying money, for money is men’s protection and the base of a moral existence. Destroyers seize gold and leave to its owners a pile of counterfeit money. This kills all objective standards and delivers men into the arbitrary power of an arbitrary setter of values. Gold was an objective value, an equivalent of wealth produced. Paper is a mortgage on wealth that does not exist, backed by a gun aimed at those who are expected to produce it. Paper is a check drawn by legal looters on an account which is not theirs: upon the virtue of the victims. Watch for the day when it bounces, marked: "Account overdrawn."

Timbros översättning:

När förgörare visar sig bland människor börjar de med att förgöra pengar, därför att pengar är människors beskyddare och grunden för en moralisk tillvaro. Förgörare stjäl guld och lämnar ägarna en bunt falska pengar. Detta dödar alla objektiva normer och utlämnar människor till godtycklig tillämpning av godtyckliga värdeskalor. Guld är ett objektivt värde, en motsvarighet till producerad rikedom. Papper är en inteckning i en förmögenhet som inte finns, garanterad av ett gevär riktat mot dem som förväntas producera den. Papper är en check dragen av legaliserade plundrare på ett konto som inte är deras: på offrens dygder. Se upp för den dag när checken avvisas med stämpeln "kontot överskridet".

Min egen korrigerade översättning:

Närhelst förgörare visar sig bland människor börjar de med att förgöra pengar, därför att pengar är människors skydd och grunden för en moralisk tillvaro. Förgörare lägger beslag på guld och lämnar ägarna med en bunt falska pengar. Detta dödar alla objektiva normer och utlämnar människorna åt en godtycklig värdesättares godtyckliga makt. Guld var ett objektivt värde, en motsvarighet till producerad rikedom. Papper är en inteckning i en förmögenhet som inte finns, garanterad av ett gevär riktat mot dem som förväntas producera den. Papper är en check utställd av legaliserade plundrare på ett konto som inte är deras: på offrens dygd. Se upp för den dag när checken avvisas med stämpeln: "Kontot överskridet".

OK, mina rättelser kanske är lite petiga – för det enda som är direkt fel i Timbros översättning är översättningen av "the arbitrary power of an arbitrary setter of values", som ju faktiskt inte betyder "godtycklig tillämpning av godtyckliga värdeskalor" utan just "en godtycklig värdesättares godtyckliga makt". Men jag anser att en översättning ska säga det grundtexten säger (och samtidigt säga det på korrekt och ledig svenska, vilket förstås är den stora svårigheten med översättningsarbete). Alltså:

Står det "whenever" och inte bara "when", ska det vara "närhelst" och inte bara "när". (Tycker man "närhelst" låter ålderdomligt, kan man ju säga "varje gång som", men jag är gammal och tycker inte "närhelst" är särskilt ålderdomligt.)

Skillnaden mellan "stjäla" och "beslagta" eller "lägga beslag på" må vara hårfin, men det står "seize" och inte "steal" i originalet.

Att "dra" en check kan man säkert göra på svenska också, men det normala uttrycket är väl ändå "ställa ut en check".

Och står det "virtue" i singularis i originalet finns det väl ingen anledning att använda pluralis på svenska.

Men – som Leonard Peikoffs advokater så vältaligt skriver:

The Estate and the Ayn Rand Institute have built on Ms. Rand’s intellectual property by investing a great deal of money and years in protecting her literary legacy, including careful management of the publication of her works [e.g. by taking one of her works off the market and replacing it with an edited version]. This includes strict oversight of any translations of her works... [Min kursivering.]

Och både Peikoff och hans advokater kan säkert svenska bättre än jag – precis som Peter Schwartz säkert begriper bättre än Ayn Rand i vilken ordning hennes essäer ska publiceras och vilken titel hennes bok ska ha.

Fler nummer av "nätnattväktaren"

Tillbaka till startsidan


Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.