Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

15 mars 2008

Lögn och förbannad dikt

Det är lessamt att jämt behöva skriva om negativa saker, men jag tycker inte att folk ska komma undan med lögner.

För ett par månader sedan utspann sig en debatt på Carl Svanbergs blogg med någon som heter Peter, från vilken jag saxar det väsentliga:

Vad är det som säger att vissa grupper inte finansierar sin egen alternativa "stat" för att de inte gillar de lagar som stiftas av den stat som objektivister förespråkar? Om jag tycker att upphovsrätt är ett intrång på min äganderätt, vilket inte Rand tycker (förespråkare av immaterialrätt), varför skulle jag då frivilligt finansiera en stat som avser att straffa mig ifall jag gör kopior av min materiella egendom? Jag kan inte få det till något annat än att det du förespråkar är anarkokapitalism.

På detta skrev Carl ett utförligt och klarläggande svar. Peter återkom:

Tack för ett utförligt svar. Jag frågar och skriver här för att jag vill förstå, lära och veta mera [sic].

Jag förstår mycket väl vad du (ni) säger, vilket inte betyder på att jag tror på att det skulle fungera att det är upp till var och en att frivilligt finansiera nattväktarstaten (som jag förespråkar).

Jag tror att vissa samhällen skulle undlåta att finansiera denna stat, för att istället upprätta sin egen stat oavsett vad objektivisterna har för moraliska synpunkter på detta. Secession är det engelska ordet för detta. Risken för secession tycks mig vara uppenbar om finansierandet av nattväktarstaten är frivillig.

Jag ser flera anledningar till detta, då inte alla håller med om den politik som objektivister förespråkar. Ett exempel på en mycket kontroversiell sådan politik kan vara den preemptive strike doktrin som POS (och jag antar alla objektivister) förespråkar.

Andra invändningar mot argumenten som POS framför:

POS: "Men antag att de gör vad en stat alltid måste göra, nämligen beväpnar sig och skapar sina egna garden och tar sig rätten att bruka våld? I så fall är detta en kränkning av allas vår rätt till självförsvar. Kom ihåg att det var denna rätt vi hade delegerat till nattväktarstaten. Den nya "konkurrerande" staten utgör ett reellt hot mot vad vi själva med stor möda åstadkommit. Den redan befintliga nattväktarstaten har all rätt i världen att med våld kväsa sådana upprorsförsök. Varifrån kommer den rätten? Från oss."

Secession skulle alltså vara en kränkning av andras rätt till liv, frihet och egendom enligt objektivister vilket ger dem rätt till självförsvar? På vilket sätt då när det handlar om hela samhällen som vill frigöra sig, och vem har givit objektivisterna ("Från oss") denna rätt att tvinga på sin stat på andra människor?

Det skulle aldrig falla mig in att tvinga anarkokapitalister att åtnjuta en nattväktarstats beskydd, eftersom de uppenbarligen inte gjort sig förtjänta av den De kan gärna få duka under i det permanenta inbördeskrig som anarkokapitalismen oundvikligen skulle leda till. De ska bara inte föra sitt inbördeskrig på en nattväktarstats territorium, eftersom det utgör en fara även för dem som inte är anarkokapitalister.

Secession från en förtryckarstat är förstås helt i sin ordning, ifall man bara kan lyckas med företaget. Men vad är det för vits med secession från en nattväktarstat? Ifall det verkligen rör sig om en nattväktarstat (och du inte bara leker med ord här), kan man ju vilja något sådant bara om man är oense om denna stats grundprincip, d.v.s. skyddet av individens rättigheter. Annars är det bara en löjlig lek som ingen vettig människa skulle syssla med.

Och till sist: Medan somliga av oss arbetar oförtrutet med att få till stånd en nattväktarstat (ett jobb som kommer att ta generationer i anspråk), sitter anarkokapitalisterna bara och planerar hur en sådan stat ska kunna förstöras när vi väl med stor möda har lyckats etablera den.

Och för övrigt: Den som sitter och "tycker" att upphovsrätt är ett intrång i hans äganderätt ska överhuvudtaget inte ta ordet "äganderätt" i sin mun. Det handlar endast och allenast om en s.k. "rätt" att stjäla ostraffat.

$ $ $

Ett bra exempel på secession är förstås Nordamerikanska frihetskriget, där de amerikanska kolonierna bröt sig ur Englands grepp och bildade sin egen nation.

Ett ovanligt uselt exempel på secession är å andra sidan Nordamerikanska inbördeskriget, där sydstaterna försökte bryta sig ur unionen därför att de ville bibehålla slavsystemet. (Det fanns en påtaglig "risk" för att slaveriet skulle olagligförklaras i och med att allt fler delstater kom till, delstater utan institutionen slaveri – och det skulle ha lett till en majoritet för ett grundlagstillägg som helt avskaffade slaveriet. Det var det inbördeskriget handlade om.)

Men OK – om folk som framför "secessionsargumentet" verkligen tog det på allvar, kunde de ju försöka genomföra sin idé nu, när det faktiskt finns en del statligt förtryck att vända sig emot. Men ack nej – det är bara tal om att göra det i en avlägsen framtid, en tid när ett icke-förtryckande system är slutgiltigt infört. först ska de bryta sig ut och bilda en egen självständig nation!

Om nu det här inte bara är ogenomtänkt och dumt – och ett resultat av att inte tänka sina tankar till slut – så säger det väl en hel del om sådana människors verkliga motiv?

"För mycket äganderätt? OK, då bryter vi oss ut och bildar en stat med lite mindre äganderätt. Och fan ta den som inte tillerkänner oss rätten att kränka äganderätten!"

$ $ $

Mina argument för att finansierandet av att nattväktarstaten inte skall vara frivillig bemöttes överhuvudtaget inte.

Det gjorde de visst det, och det har de gjort åtskilliga gånger förr. Den som hårdnackat vägrar att finansiera en nattväktarstat ska inte heller göra anspråk på samma nattväktarstats skydd. Det är ingen skillnad på det och någon som hårdnackat vägrar betala hyran för sin lägenhet – han ska inte heller göra anspråk på att få behålla lägenheten.

Jag kan tillägga att POS även förespråkar mer av "USA-imperalism" och att man inte skall svika sin bundsförvant Israel. Är det frihet att staten skall ha allierade och bundsförvanter? Får man inte vara fri att själv välja vilka man vill hjälpa i objektivisternas nattväktarstat?

För all del, ingen tvingar dig att inte i stället stödja al-Qaida, Hamas, Hizbollah, Fatah eller vilken annan terrororganisation som helst. Förvänta dig bara inte att jag ska respektera det valet. (Det vore hederligare av dig om du öppet anslöt dig till Hamas.)

Naturligtvis är varken dagens USA eller dagens Israel några perfekta nattväktarstater, så saken har inte ens i en debatt om den perfekta nattväktarstaten att göra. Men själva idén att man inte ska stödja kampen mot den här sortens terrororganisationer är bara så fullkomligt bottenlös.

Man kan förstås diskutera exakt hur kampen mot terrorismen ska föras (och Carl har skrivit rätt mycket om saken här på bloggen). Men om någon påstår att den inte ska föras alls – och dessutom påstår att det skulle vara någon sorts "inskränkning i friheten" om någon annan ändå vill föra den – ja, vad fan ska man säga? Gå med i Hamas, i så fall, det är mitt råd.

Får man inte vara fri att själv välja vilka man vill hjälpa i objektivisternas nattväktarstat?

Självfallet får man välja precis vem man vill hjälpa i en nattväktarstat. Nu tror jag inte att valet mellan att stödja Israel eller Hamas kommer att bli aktuellt i en framtida nattväktarstat. Ett skäl till att jag inte tror det är att en av förutsättningarna för att alls få till stånd en nattväktarstat är att hotet från dessa terrororganisationer slutgiltigt undanröjs.

Men OK – om du i en tänkt framtida nattväktarstat menar att man ska svika bundsförvanter och i stället hjälpa kriminella organisationer – då menar jag att det lämpliga motmedlet är fullständig ostracism. Folk som stöter på dig nere på puben bör gå ut därifrån och ta sin kvällsöl på en annan pub i stället. Folk som stöter på dig på stan bör gå över till motsatt trottoar. Ingen människa borde förnedra sig till att överhuvudtaget tala med dig.

Det här är alltså en rekommendation till människor i allmänhet. Det är inget jag menar borde ingå i lagstiftningen.

Att man inte vill bli tvingad till att stå mellan valet att stödja Israel och att stå utan rättsskydd betyder inte att man vill stödja Hamas…

Som Carl helt korrekt påpekar rör du ihop två vitt skilda saker här. Om du i dagens läge inte vill stödja Israel (eller försöker inta någon sorts "kålsuparattityd" i frågan), så är det omoraliskt av dig, men det har inte ett dugg med frågan om vem som ska ha rättsskydd i en nattväktarstat att göra. Och min inställning här borde sannerligen ha framgått av vad jag skrivit tidigare i tråden.

Så om det här inte är ett avsiktligt missförstånd från din sida (vilket jag naturligtvis inte kan utesluta), så vill jag råda dig att lära dig lite elementär innantilläsning innan du nästa gång diskuterar med mig. Och eftersom du tydligen skrivit kommentarer som varit direkt oförskämda [Carl strök en del oförskämdheter i Peters inlägg], vill jag också råda dig att lära dig elementär hyfs och folkvett. Att ta emot skit från de mindre läskunniga är inget jag gillar.

Tills du lärt dig dessa elementa: adjö.

$ $ $

Finns det något som är oklart i mina repliker ovan?

Jag hävdar att skatterna i en nattväktarstat ska vara frivilliga (i linje med Ayn Rands uppsats i ämnet). Jag hävdar att Israel har rätten på sin sida i konflikten med islamistiska terrorister och att vi följaktligen bör stödja Israel. Hur kan någon bunta ihop dessa båda ståndpunkter och få det till att jag menar att medborgarna i en nattväktarstat ska tvingas betala skatt för att försvara Israel, ifall de nu skulle vara ovilliga att göra det frivilligt? En sådan hopbuntning kan inte vara annat än oärlig.

Men detta hindrar inte sagde Peter att upprepa precis samma bisarra anklagelser mot mig och Carl Svanberg på sin egen blogg! (Det är inte en blogg jag ofta besöker, men av en händelse surfade jag in på den häromdagen.)

Om karln inte kan läsa innantill borde han rikta sin kritik mot det svenska (skattefinansierade) skolväsendet, som uppenbarligen inte lyckats lära honom läsa.

Men om han nu kan läsa, då handlar det ju om avsiktlig förvrängning av våra ståndpunkter, m.a.o. om lögn.

Att hindra folk från att ljuga är förstås ogörligt. Men den bildade allmänheten (till den obildade vänder jag mig inte) har rätt att veta att det är lögn.


PS. Jag noterar att den här personen fortsätter att attackera mig på sin blogg. Det är uppenbart att en enkel uppmaning att läsa rätt innantill kan ge upphov till en livslång vendetta.

Fler nummer av "nätnattväktaren"

Tillbaka till startsidan


Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.