Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

24 augusti 2010

Valrörelsen är olaglig!

En anteckning jag har lagt ut på Facebook.

Jag plockade åt mig en liten broschyr nere på Stadsbiblioteket häromdagen, "Valet i fickformat", och till min häpnad fick jag läsa följande:

Vad är olagligt?

Brott som ska anmälas till polisen är t.ex. om någon

  • ger eller tar emot belöning för att rösta på ett visst sätt eller för att inte rösta alls

Men detta måste ju innebära att alla vallöften som politikerna ställer ut - som att sänka någon skatt eller höja något bidrag eller utlova den ena eller andra formen av ekonomisk stimulans - är olagliga! De är ett sätt att muta väljarna att "rösta på ett visst sätt". Och vad innehåller en valkampanj egentligen annat än att ställa ut löften till väljarna? Jo, det förstås: att övertyga väljarna att de löften andra partier kommer med är just detta: tomma löften.

Och till yttermera visso måste det ju vara olagligt att rösta, eftersom det innebär att man tar emot de av våra politiker utlovade belöningarna för att rösta på just dem och alltså tar emot deras mutor!

Vad kan nu politikerna tänkas svara på det här resonemanget? Varför får jag som privatperson inte erbjuda alla som vill rösta som jag (eller inte vill rösta alls) en tia var? Gjorde jag det, skulle jag bli polisanmäld för tilltaget. Men politiker lovar mycket, mycket mera, och dessutom inte med sina egna pengar, utan med de pengar vi välvilligt ställt till deras förfogande genom att snällt betala vår skatt. Och då har jag ändå inte berört de gigantiska summor som går till att trycka upp valpropaganda, köpa reklam i radio och TV, eller snickra upp de valstugor som de närmaste veckorna kommer att förfula våra torg.

Ju mer jag tänker på det här, desto mer djupgående förefaller mig hyckleriet.

Men det enda svar jag kan förvänta mig från våra politiker är förmodligen att P.O. Samuelsson är en kuf som ägnar sig åt att spä på politikerföraktet.


Om man ska ta det här på allvar, så är det ju faktiskt också ett effektivt sätt att hindra nya partier (t.ex. Klassiskt Liberala Partiet) från att komma in i riksdagen. Betänk: KLP har inga skattemiljoner att lägga ut ens på att trycka valsedlar, än mindre då på att skräpa ner miljön med valaffischer. Pengarna måste komma ur kandidaternas egen ficka. Men även KLP måste ju utlova skattesänkningar (och kraftiga sådan i just detta fall). Så att KLP:s kandidater mutar väljarna ur egen ficka och inte med skattemedel - det måste väl vara olagligt?


Jag fick en del kommentarer på Facebook, men de handlade huvudsakligen om vilket parti (om något) man borde rösta på i valet. Så som partipolitiken ser ut idag (och har gjort så länge jag kan minnas), har jag svårt att alls engagera mig. Men om ni vill, kan ni gärna rösta på Radikalkapitalistiska Partiet och sätta upp mig som förste kandidat. – KLP är förstås också ett alternativ för den som vill proteströsta.

Fler nummer av "nätnattväktaren"

Tillbaka till startsidan


Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.