Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Retrospektiva avdelningen
Under denna rubrik publiceras inlägg som jag skrivit för länge sedan (från slutet av 70-talet och framåt) och av vilka somliga aldrig blivit publicerade. (Tidigare kallad "Frihet från tillträde till opinionsbildningens finrum".)


Låt skiten stänka!

(En osedvanligt vulgär "satiriker" vid namn Rolf Börjlind roade sig i slutet av 70-talet med att skriva fiktiva intervjuer med kända personer som publicerades i Aftonbladet. Numera skriver han i stället vulgära sketcher som framförs av Stefan Sauk i Lorry. En av "intervjuerna" var med dåvarande statsministern Torbjörn Fälldin: han framställdes som mentalsjukhuspatient. Fälldin stämde Aftonbladet och begärde ett symboliskt skadestånd på 1 kr; han förlorade målet.)

I den pågående satirdebatten förtjänar följande att uppmärksammas:

År 1961 blev Vilhelm Moberg utsatt för en fingerad intervju i Arbetet och Kvällsposten. Intervjun blev flitigt citerad i den övriga pressen och lände författaren till allvarlig skada. Moberg överlämnade ärendet till pressens självsaneringsorgan, Opinionsnämnden, mot förbindelse att inte dessutom lagsöka tidningarna. Den falska intervjun blev fälld och skarpt fördömd av nämnden; utslaget publicerades givetvis i de berörda tidningarna, men förbigicks med relativ tystnad av de citerande tidningarna, med resultatet att inte alla fick klart för sig att det rörde sig om ett falsarium. Moberg ångrade då att han valt denna väg i stället för åtalsvägen. (Händelsen finns beskriven i Berättelser ur min levnad, s. 237-238.)

Vilhelm Moberg (Rid i natt! Det gamla riket) kan knappast beskyllas för att vara motståndare till satiren som politiskt vapen eller förespråkare för taksänkning av det fria ordet; hans ånger borde därför kunna sakligt diskuteras.

Fallet Fälldin skiljer sig från fallet Moberg däri att ingen trott att intervjun med honom var äkta. (Ingen som yttrat sig, bör kanske tilläggas.) Somliga lär däremot ha trott på den tidigare intervjun i samma serie, den med Kerstin Thorvall. Hon har bestämt sig för att avstå från att väcka åtal. I en (av allt att döma autentisk) intervju i Expressen härförleden motiverar hon detta sålunda: om Aftonbladet fälls för att den skriver skit om henne, kan detta senare hindra skriverier riktade mot mera lovliga satirobjekt, exemplifierade med Curt Nicolin.

I sann, klassmedveten oegennytta offrar sig Kerstin Thorvall på det att Curt Nicolin fritt ska kunna smutskastas!

Vad är (i detta sammanhang) meningen med att tala om yttrandefrihetens takhöjd? Högt nog i tak för att skiten ska stänka ordentligt när den slår i golvet - högt nog i tak för att lämna den kastande obefläckad.

För offren: försvarslöshet.

28 februari 1978

Copyright © 1978, 2000 Per-Olof Samuelsson
Får givetvis citeras med angivande av källa


Innehållsförteckningen Artiklar "on line" Till startsidan

Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.