Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Retrospektiva avdelningen
Under denna rubrik publiceras inlägg som jag skrivit för länge sedan (från slutet av 70-talet och framåt) och av vilka somliga aldrig blivit publicerade. (Tidigare kallad "Frihet från tillträde till opinionsbildningens finrum".)


Badkaret rinner över

Det här är en dum historia, lämpad för nästsista sidan i Expressens söndagsbilaga:

"Hördu, varför fortsätter du att tappa i badkaret, när det redan är fullt?"
"Jo, jag måste ju hela tiden ersätta det vatten som rinner ut på golvet!"

Det här, däremot, är ett ordagrant citat ur Folket i Bild/Kulturfront nr 9, artikeln om myntverket:

"Sen är det förstås inflationen också. Detta att pengarna blir mindre och mindre värda. Du behöver fler och fler tioöringar för att kunna köpa en glass. Därför måste myntverket tillverka nya mynt varje år."

4 maj 1978

FiB/K:s redaktion förstod inte vad jag menade, så jag blev tvungen att förklara det:

Avsikten var förstås avsedd att locka (eller reta) till eftertanke och till att jämföra inflationen med den absurda historien om det fulla badkaret. Jag ska med nöje precisera min kritik.

I båda fallen rör det sig om en omkastning av orsak och verkan. Den alltför vanliga förklaringen på inflationen är denna: allting blir dyrare och dyrare; därför måste fler och fler mynt spottas ut, fler och fler sedlar tryckas upp. Under tiden rinner det ut vatten i hela lägenheten, och trossbottnen murknar.

I själva verket är det just tillverkningen av fler och fler pengar som gör att pengarna mister sitt värde. Tillströmningen av tioöringar gör att glassgubben inte har något annat val än att höja priset på glassen.

Mitt förslag till omformulering blir därför detta:

"Sen är det förstås inflationen också. Detta att myntverket tillverkar alldeles för många mynt varje år. Därför blir pengarna mindre och mindre värda, och du behöver fler och fler tioöringar för att kunna köpa en glass."

Detta skulle ge det rätta sambandet mellan orsak och verkan. Och mer kan man knappast begära i en kort faktaruta på en barnsida.

Såvitt jag kan se gör våra ekonomer inget annat än försöker dölja inflationens verkliga orsaker. Man påstår t.ex. vanligen, eller låter i varje fall påskina, att inflationens orsak är pris- och lönespiralen. Och förespråkar prisstopp, eller återhållsamhet i löneförhandlingarna. Men i själva verket befinner sig både affärsmän och löntagare i glassgubbens predikament: att tvingas höja sina priser och kräva högra löner, eftersom penningvärdet redan är urholkat.

Ekonomerna talar ett mer komplicerat språk än FiB/K:s barnsida. Men den grundläggande villfarelsen är den samma.

1 juni 1978

(Men om Handelshögskolans professorer inte begriper detta - eller också ljuger rent ut om det - kan man väl inte vänta sig något bättre av vänsteraktivisterna på Folket i Bild/Kulturfront?)

Copyright © 1978, 2000 Per-Olof Samuelsson
Får givetvis citeras med angivande av källa


Innehållsförteckningen Artiklar "on line" Till startsidan

Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.