Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Retrospektiva avdelningen
Under denna rubrik publiceras inlägg som jag skrivit för länge sedan (från slutet av 70-talet och framåt) och av vilka somliga aldrig blivit publicerade. (Tidigare kallad "Frihet från tillträde till opinionsbildningens finrum".)


Ännu ej offentliggjorda utredningar

(Gunnar Adler-Karlsson är bl.a. känd för ett förslag som går ut på att alla medborgare ska åläggas samhällelig arbetsplikt fram till 35 årsålder, varefter de ska släppas fria och få leva sina liv som de själva vill; detta är hans idé om hur man "förenar det bästa" i socialism och kapitalism. Adler-Karlsson är dessutom en riktigt otäck altruistisk moralist.)

Gunnar Adler-Karlsson har framträtt i TV och förklarat att det finns icke mindre än ett trettiotal utredningar som visar att egypter och eskimåer inte är mindre lyckliga än medborgare i västerländska överflödssamhällen.

Vi väntar nu bara på undersökningar som visar:

9 maj 1978

Copyright © 1978, 2000 Per-Olof Samuelsson
Får givetvis citeras med angivande av källa


Innehållsförteckningen Artiklar "on line" Till startsidan

Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.