Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Retrospektiva avdelningen
Under denna rubrik publiceras inlägg som jag skrivit för länge sedan (från slutet av 70-talet och framåt) och av vilka somliga aldrig blivit publicerade. (Tidigare kallad "Frihet från tillträde till opinionsbildningens finrum".)


Kort svar till Karl Marx

Replik på en insändare av en marxist i Eskilstuna-Kuriren. Innehåller i och för sig inget som bör vara nytt för Nattväktarens läsare.

"Den kapitalistiska produktionen kan endast utveckla produktionstekniken och den samhälleliga organisationen genom att samtidigt förstöra all rikedoms urkällor: jorden och arbetarna." – Så skrev Karl Marx i Kapitalet. Så hävdar hans lärjungar än idag, mer är hundra år senare. Det var inte sant när det skrevs, och det är inte sant nu.

Vad industrialismen (den kapitalistiska produktionen) gav de arbetande massorna var en chans att överleva. Det är ett känt faktum att befolkningen i industrisamhällena mångdubblades under det industriella genombrottets period (tiden mellan Adam Smiths Folkens välstånd och Marx Kapitalet). Att inte uppnå vuxen ålder var regel snarare än undantag i det förkapitalistiska samhället – på den tid då människorna levde i "balans" med naturen, innan de började sota ner luften, smutsa ner vattnet och tränga ihop sig i metropoler, på den tiden de flesta människor levde i småskaliga närsamhällen, utan stordrift och utan rovdrift.

Om kapitalism och industrialism ska beskrivas som "utsugning" av arbetarna, då borde man ha väntat sig en kraftig decimering av befolkningen i de mest industrialiserade samhällena. Men borde ha väntat sig en kraftig sänkning av medellivslängden. I stället har vi bevittnat raka morsatsen. Och inte nog med att fler människor lever nu och lever längre än före kapitalismens genombrott, de lever också oändligt mycket drägligare liv nu än då.

Men allt detta är för Marx och för hans moderna vapendragare att "förstöra arbetarna", att exploatera dem och att suga ut dem. Och att göra jorden mera beboelig för människorna, det är för Marx liksom för moderna ekologer att "förstöra" jorden.

Om jorden och arbetet vore rikedomens enda källor, då skulle djuren vara rikare än människorna, och de människor som blott arbetar med sina muskler skulle vara rikare än de som lever i ett högteknologiskt samhälle. Men den verkliga källan till rikedom är människans tänkande, och i tider då människan haft frihet att tänka och att skapa om jorden efter sina egna idéer, då har också mänskligheten gått framåt och fått det bättre.

Att utvecklingen och framåtskridandet hotar att gå mot sitt slut vore jag den siste att förneka. Men hotet består inte i att jordens resurser håller på att sina ut. Hotet består i att människor mer och mer förbjuds att utnyttja dessa resurser.

Och för dem som vill driva människan tillbaka till grottstadiet erbjuder marxismen ett ypperligt verktyg. På snart sagt alla områden har Marx lyckats förvränga samhällsdebatten genom att kasta om orsak och verkan. Knepet lärde han sig från Hegel, och det går under namnet "dialektiskt tänkande", Det är ett tänkande där vitt först blir svart för att därefter utmynna i ett grått töcken. I detta töcken flyter det omkring mer eller mindre småskaliga närsamhällen – omgärdade med taggtråd.

Eskilstuna 25 november 1979

Publicerad i Eskilstuna-Kuriren 28 november 1979


Innehållsförteckningen Artiklar "on line" Till startsidan

Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.