Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Retrospektiva avdelningen
Under denna rubrik publiceras inlägg som jag skrivit för länge sedan (från slutet av 70-talet och framåt) och av vilka somliga aldrig blivit publicerade. (Tidigare kallad "Frihet från tillträde till opinionsbildningens finrum".)


En krämarsjäl tar till orda

Replik på en debattartikel av trubaduren Finn Zetterholm i DN 3.9.81, som bl.a. anklagade Moderata samlingspartiet för "krämarmentalitet".

Under en längre tid har den s.k. "nyliberalismen" beskyllts för att inte vara något annat än en förklädnad för en djupt konservativ ideologi. När Finn Zetterholm träder fram och i stället anklagar samma nyliberalism för att inte vara konservativ utan snarare ett grovt svek mot de konservativa idéerna, innebär detta därför ett stort fall framåt i debatten.

Men när Zetterholm prisar Edmund Burkes framsynthet kan jag inte längre hänga med. Burkes viktigaste skrifter tillkom under 1790-talet, och han kan därför i viss mån ursäktas för sin skepsis mot industrialismen. 1800- och 1900-talens välståndsutveckling, den sjunkande barnadödligheten och de ökande befolkningstalen, de gradvisa övergången från svältgränstillvaro till relativ lyxkonsumtion, avproletariseringen av massorna, våra dagars genomkommersialiserade prylsamhälle med dess braskande neonskyltar, dess charterresor och dess massproducerade pocketlitteratur - dessa ting var inte synliga för Burke. De var inte ens särskilt väl synliga för Smith, Malthus och Ricardo. I historiens backspegel kan man beklaga detta, kanske rentav förvåna sig över det, men man kan inte döma dem alltför hårt.

Det går inte att vara lika mild mot Zetterholm eller mot den moderna konservatism som frodas inom exempelvis miljörörelsen (denna helt korrekta ianttagelse är ju Zetterholms lika mycket som min). Levnadsförhållandena före den industriella revolutionen är inte helt okända. Barkbrödet och den salta sillen, hungersnöden och farsoterna, den rent malthusianska barnadödligheten, det andliga mörkret bland de breda lagren, endast upplyst av katekeser och postillor - allt detta är historiska fakta.

Om det är svårt att se och tänka sig in i verkligheten bakom torra sakuppgifter och siffror, kan detta bara ha två orsaker:

En närmast total fantasilöshet.

Eller en närmast total cynism.

Eskilstuna 10 september 1981
Per-Olof Samuelsson

Ej publicerat. (Vad trodde ni? Ursäkten var - just det - platsbrist.)


Innehållsförteckningen Artiklar "on line" Till startsidan

Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.