Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Retrospektiva avdelningen
Under denna rubrik publiceras inlägg som jag skrivit för länge sedan (från slutet av 70-talet och framåt) och av vilka somliga aldrig blivit publicerade. (Tidigare kallad "Frihet från tillträde till opinionsbildningens finrum".)


Mises i Clarté

Det lönar sig att då och då bläddra i vänstertidskrifter. I senaste numret av Clarté hittar man en riktigt intressant artikel av Arne Helldén under rubriken "Ska det vara fint att arbeta?"

Huvudnumret i artikeln är ett utförligt referat av Ludwig von Mises Socialism. Detta vore kanske inte så överraskande, om det hade rört sig om ett sedvanligt summariskt avfärdande, grundat på några sedvanliga ytliga vantolkningar. Men Helldéns referat är sakligt oantastligt, och än bättre, Helldén förefaller i allt väsentligt hålla med Mises.

Några tankar som Helldén refererar är dessa: det är kapitalismen, inte socialismen, som är upplysningsfilosofins sanna arvtagare - det är kapitalismen som utgör en revolutionerande brytning med traditionen, medan socialismen innebär en återgång till det gamla stelnade ståndssamhället. Socialismen är destruktiv, i det att den faktiskt inte har något att sätta i den fria marknadens ställe - socialismen kan inte omdana det ekonomiska systemet, den kan bara avskaffa det. Socialismen målar upp det förlovade landet i vaga och rosiga färger, men leder oss i realiteten till kaos.

Speciellt fäster sig Helldén vid Mises kritik av den utopistiska idén att arbetet i ett socialistiskt samhälle skulle kunna transformeras från att vara en olustbetonad nödvändighet till att bli en ren njutning. Kritiken är "förkrossande", enligt Helldén. Förkrossande framför allt "därför att socialister gjort så få ansträngningar att konkretisera sina föreställningar om 'arbetet'".

Som motpol till Mises ställer Helldén upp John Stuart Mill. Mill är "den som försvarat den socialistiska positionen mot de liberala apologeternas angrepp, den som givit senare tiders socialister argumenten i handen... Nästan allt som skrivits till försvar för den socialistiska positionen återgår på Mills distinktioner i The Principles of Political Economy."

Exakt hur Mills idéer utgör ett svar på Mises förblir oklart. Men Helldén visar att han begriper saken bättre än våra moderna "socialliberaler". Dessa har ännu inte insett att Mill betraktade socialismen som slutmålet och liberalismen som en ofullkomlig mellanstation. (Ändå säger Mill detta rentut - läs hans självbiografi!)

En fortsättning kommer att följa i nästkommande nummer av Clarté. Det blir spännande att se om Helldén kommer att ta ett dialektiskt krumsprång, eller om han helt ska ansluta sig till det nyliberala lägret.

Publicerat i Svensk Linje 1982: 3-4 - Hur fortsättningen blev minns jag faktiskt inte.


Innehållsförteckningen Artiklar "on line" Till startsidan

Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.