Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Retrospektiva avdelningen
Under denna rubrik publiceras inlägg som jag skrivit för länge sedan (från slutet av 70-talet och framåt) och av vilka somliga aldrig blivit publicerade. (Tidigare kallad "Frihet från tillträde till opinionsbildningens finrum".)


Ska sånt här få passera?

Eskilstuna-Kuriren publicerade 9 augusti 1982 på ledarplats en recension av Bertil Ohlins uppsats från 1936, "Fri eller delegerad ekonomi", som påstås vara en socialliberal klassiker. Jag har inte läst Ohlins uppsats, men jag reagerade på en typisk socialliberal klyscha:

Några ord angående EK:s ledare om Bertil Ohlin 9.8: "’Kravet på absolut frihet är icke blott ointelligent, det är asocialt’, slår han [Ohlin] fast med stor skärpa. I klar motsättning mot låt-gå-liberalismen." Så skriver EK. Det kan varken anses ointelligent eller asocialt (ehuru möjligen något gammalmodigt) att utgå från korrekt definierade termer, så låt mig göra en smula definitionsexercis.

Termen "låt-gå" är en översättning av franskans "laissez-faire" och inte en helt lyckad översättning. "Laissez-faire" betyder "lämna ifred" (underförstått: "Lämna marknaden ifred!") Men eftersom även franskan ibland nyttjar de alternativa termerna "laissez-aller" och "laissez-passer", kan jag kanske ändå låta översättningen "låt-gå" passera. Orden betyder inte så mycket som innehållet.

Det som skiljer laissez-faire-liberalismen från alla andra samhällsåskådningar är synen på statens roll i samhällslivet. Andra ideologier går ut på att marknaden behöver tyglas, laissez-faire-principen innebär att det är staten som behöver tyglas. Staten ska reduceras till vissa bestämda funktioner, nämligen:

a) domstolsväsendet,

b) polismakten,

c) försvaret.

Detta betyder att staten är till för att tygla våldet mellan människorna och att förhindra laglös och principlös våldsutövning. Staten är en tvångsapparat, och det stora problemet är att hindra att detta tvång utövas godtyckligt. Detta är summan av den gammalliberala kardemumman, och det är också summan av den moderna "nyliberala" kardemumman.

Om någon säger att statens tvångsapparat ska användas till något mer, till att "tygla" eller "korrigera" eller "manipulera" marknaden, då måste han först bevisa att marknaden fungerar bättre under tvång än under frihet. Vilket i sin tur skulle innebära att marknadens aktörer, de enskilda individerna, fungerar bättre under tvång än under frihet. Detta bevis bör också framläggas innan man anklagar laissez-faire-liberaler för att vara ointelligenta och asociala.

Moraliskt sett är detta den springande punkten. Jag har ingenting emot moraliska fördömanden, om de är välgrundade. Men den moderna tekniken att fördöma i stället för att resonera gör mig sjuk. Det är ju inget annat än en odågans spark mot den tåliga förtjänsten.

Per-Olof Samuelsson
Eskilstuna 16 augusti 1982

Ej publicerat. (Vad trodde ni?)


Innehållsförteckningen Artiklar "on line" Till startsidan

Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.