Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Retrospektiva avdelningen
Under denna rubrik publiceras inlägg som jag skrivit för länge sedan (från slutet av 70-talet och framåt) och av vilka somliga aldrig blivit publicerade. (Tidigare kallad "Frihet från tillträde till opinionsbildningens finrum".)


Obligatorisk samhällstjänst?

C. B. Ihrmans tankar om införande av allmän, obligatorisk samhällstjänst i SAF-tidningen nr 34/1982 är inte så lite olycksbådande. Ihrmans idé är att utvidga principen bakom den allmänna värnplikten, så att den kommer att omfatta både män och kvinnor. En av hans motiveringar är att "tjafset med samvetsömma faller bort".

Som tur är (för mig) är jag för gammal för att beröras av detta tjafs. Men frågan handlar faktiskt inte om det moraliskt berättigade i att resa vapen mot annan. Frågan gäller två diametralt motsatta uppfattningar om förhållandet individ-samhälle.

Enligt den sant liberala uppfattningen äger individen sig själv och sitt eget liv. Det är en uppfattning som är principiell och inte ger utrymme för undantag för 18-åringar. "Samhället" är ett uttryck för och ett resultat av fria individers samverkan, inte en tvångströja över individerna.

Enligt den motsatta uppfattningen är individen samhällets ägodel, något samhället kan förfoga över efter gottfinnande. Uppfattningen är kollektivistisk, den är socialistisk, den är totalitär. Kalla den vad ni vill, men den är fel!

Jag är mot den allmänna värnplikten. Det vore mycket bättre om den byttes ut mot värnrätt. För naturligtvis måste varje svensk ha rätt att värna sig mot en ockupationsmakt. Vad det gäller människor som inte vill utnyttja denna rätt, borde man pröva den rationella övertalningens väg i stället för den nuvarande, straff och hot om straff. (Och uppriktigt sagt, ska det vara så svårt att övertyga folk om att vårt samhällsskick är värt att försvara mot potentiella inkräktare, när den potentiellaste av dessa inkräktare kommer från socialiststaterna?)

Det finns dock förmildrande omständigheter att andra till värnpliktens försvar, åtminstone så länge Sverige är friare än Sovjet. Men några sådana förmildrande omständigheter finns inte för allmän "samhällstjänst". Förslaget är alltigenom totalitärt.

Än värre är dock de påföljder vid undandragande som Ihrman föreslår. Det är inte bara att sitta av ett år i fängelse och sedan gå fri. Nej, han vill att man ska dra in körkort och pass.

Vad är det för länder i världen idag som drar in sina medborgares pass, om de tänker olika i en central samhällsfråga? Inte är det väl våra västerländska parlamentariska demokratier? Det är väl huvudsakligen högerdiktaturer och socialiststater? Och det skulle vara något för oss att ta efter!

Och körkort ska man inte heller få ha, så man blir automatiskt utestängd från alla jobb som kräver att man är bilburen. Hur långt är det sedan kvar till den rena öststatsmodellen, där oliktänkande stängs ute från arbetsmarknaden för att sedan arresteras för lösdriveri?

Om Ihrmans idéer slår igenom, ser jag mig nödsakad att investera i en gummiflotte, så att jag åtminstone kan ta mig över Öresund.

Eskilstuna 2 november 1982
Per-Olof Samuelsson

Tillsänt SAF-tidningen; ej publicerat


Innehållsförteckningen Artiklar "on line" Till startsidan

Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.