Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Retrospektiva avdelningen
Under denna rubrik publiceras inlägg som jag skrivit för länge sedan (från slutet av 70-talet och framåt) och av vilka somliga aldrig blivit publicerade. (Tidigare kallad "Frihet från tillträde till opinionsbildningens finrum".)


Inlägg utan titel

(ämnet är knappast värt någon titel)

Bengt Anderberg (Expressen 2 december 1982) tar tillfället i akt att utdela ett parantetiskt undanstucket tjuvnyp åt nyliberalismen. Jag är säker på att det måste svida djupt i varje nyliberals hjärterötter att få höra att det de egentligen förespråkar är ett wild-west-samhälle, och att detta säkrast kan förverkligas efter ett totalt kärnvapenkrig.

Kanske Anderberg har rätt. Kanske det är det som ska till, ett krig som rensar undan byråkrater och generaler och förtryckare och parasiter, innan friheten kan få en reell chans. Men vem bär i så fall skulden? De få som förespråkar frihet, eller de många som förespråkar förtryck?

Vi kan ju spekulera. Tänk om nyliberalismen hade accepterats av alla människor i hela världen redan när den först lanserades, år 1776 eller däromkring! (Detta "tänk om" bygger på omöjliga förutsättningar, men det är en annan sak. Det här är ett rent tankeexperiment.) Jag ska inte spekulera om hur vår värld idag då skulle ha sett ut; det vore science fiction. Jag ska bara helt dogmatiskt konstatera att en sak skulle vi vara hundraprocentigt befriade från: hotet om en kärnvapenkatastrof.

Kärnan i det (ny)liberala budskapet är att människor ska leva på att bedriva handel med varandra, på "ömsesidigt utbyte till ömsesidigt gagn" (jag använder citationstecken därför att jag misstänker att någon annan använt uttrycket före mig) – inte på att plundra och förslava varandra, eller ens på frukterna av andras plundring.

Kanske (ny)liberalismen är raka motsatsen till allt Bengt Anderberg lever och står för. Om detta kan jag intet veta, endast insinuera. Men en sak är fullkomligt klar: att (ny)liberalismens principer innebär den raka, definitiva och absoluta motsatsen till krig.

Så glira åt ett annat håll nästa gång!

Eskilstuna 3 december 1982
Per-Olof Samuelsson

Tillsänt Expressen; refuserat med följande motivering: "Jag förmenar ingen att ha nyliberalistisk entusiasm, men på kultursidan kan vi inte använda den i denna omåttlighet." Jaha, så fick vi veta vad Expressen har för redaktionell policy. (Rövhålet – f’låt, kulturpersonligheten – som skrev det här heter Clas Brunius, men mer än så vet jag inte om honom.)


Innehållsförteckningen Artiklar "on line" Till startsidan

Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.