Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Retrospektiva avdelningen
Under denna rubrik publiceras inlägg som jag skrivit för länge sedan (från slutet av 70-talet och framåt) och av vilka somliga aldrig blivit publicerade. (Tidigare kallad "Frihet från tillträde till opinionsbildningens finrum".)


Inlägg om tryckfriheten

Det debatterades livligt på Expressens kultursida 1983 med anledning av en utredning om frågan hur yttrandefriheten skulle tillämpas på nya medier. – Jag är naturligtvis ingen större beundrare av Anders Ehnmark (som är en ganska obehaglig socialist), men i den här frågan ansåg jag att hans inställning var den riktigaste.

Kärnpunkten i debatten om tryckfrihetslagstiftningen är uppenbarligen denna: ska vi ha en lag eller två lagar? Ska vi ha en enda grundlag som täcker alla media, eller ska vi ha en tryckfrihetsförordning plus en parallell förordning för övriga media?

Argumenten för det senare har förts fram med största klarhet av Anders Ehnmark i Expressen 4.2. Bevara och återställ 1949 års TF. Skapa sedan en grundlag för övriga media som i största möjliga utsträckning är parallell och symmetrisk med TF. Hur den nya grundlagen än kan komma att se ut, riskerar vi i varje fall inte att förlora TF. Ehnmarks förslag är faktiskt den enda rationella lösning på problemet som jag har sett framförd.

Per Unckels artikel i Expressen 14.2 är oklar. Men om jag förstått honom rätt vill han ha en allmän yttrandefrihetslag som utsträcker TF:s principer till att omfatta media i allmänhet. Skulle det inte gå, är det bättre att inte göra någon grundlagsändring alls.

Jag är inte riktigt klar över vilken handlingslinje Unckel förordar. Ska utredningen lägga ett förslag och "se om det funkar"? Det vore livsfarligt. Bättre då att bestämma sig redan nu för om det går eller inte går.

Unckel har visserligen rätt i att yttrandefriheten borde vara oförytterlig, oavsett vilket medium som används. Men att genomföra den principen i praktiken är idag politiskt omöjligt. Det där med att politiker idag inte vill öka friheten är inte bara en sarkastisk moderat propagandafras, det är en sanning som vi än så länge måste leva med. För att ändra på det krävs det inget mindre än en filosofisk revolution.

Per Unckel må ha de renaste och liberalaste uppsåt, men om vi idag försökte utvidga TF till att täcka samtliga media, skulle det inte leda till allmän yttrandefrihet, det skulle leda till att TF går under. Minsta luddighet i formuleringen av den nya, övergripande lagen skulle öppna dörren för framtida censur.

Tänk efter! För att åstadkomma en allmän yttrandefrihetslag måste först utredningens egna medlemmar skriva ihop sig, med alla möjligheter till kompromisser det innebär. Sedan ska det nya lagförslaget, förmodar jag, stötas och blötas av en mängd olika remissinstanser. Jag misstänker att flertalet av dessa instanser har en mängd "socialt" eller "kulturpolitiskt" önskvärda mål, som de betraktar som överordnade yttrandefrihetens grundprincip. Finns det någon möjlighet att slutresultatet kan bli någon annat än en kompromiss, där grundprincipen urholkats och urvattnats till oigenkännlighet? Jag tror det inte.

Om å andra sidan TF behålls och en parallell grundlag för övriga media går ut på remiss, då är fortfarande riskerna övervägande att vi får en eländig kompromissprodukt. Men i det fallet kommer vi ändå att ha TF kvar. Om inte alla medier är skyddade, har vi ändå ett skyddat medium, det tryckta ordet. Med dess hjälp kan vi åtminstone föra kampen vidare.

Förlorar vi det tryckta ordet är vi sålda. Då får vi börja om igen från 1700-talet.

Eskilstuna 14 februari 1983
Per-Olof Samuelsson

Tillsänt Expressens kultursida; ej publicerat.


Innehållsförteckningen Artiklar "on line" Till startsidan

Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.