Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Retrospektiva avdelningen
Under denna rubrik publiceras inlägg som jag skrivit för länge sedan (från slutet av 70-talet och framåt) och av vilka somliga aldrig blivit publicerade. (Tidigare kallad "Frihet från tillträde till opinionsbildningens finrum".)


Kort-kort replik om Nicaragua

Jag finner det obegripligt att Andres Küng (Brännpunkt 2.3) kan säga att Nicaragua ännu inte är någon socialistisk diktatur, när alla de fakta han presenterar i sin artikel pekar på att Nicaragua redan tagit steget över till diktatur.

När ett land etablerar censur, då är det inte längre "på väg mot diktatur", då är det en diktatur. Allmänna fraser om demokrati är då av noll och intet värde, liksom vaga löften om fria val i framtiden. (Hur ska för övrigt ett val kunna kallas "fritt", om regeringen bestämmer vem som får yttra sig och vad som får yttras i politiska frågor?)

Om Nicaraguas ledare inte tillåter tidningarna att trycka några negativa fakta eller åsikter om Sovjet, Kuba eller andra socialistländer – hur kan man då hävda att uteblivet bistånd från väst skulle kunna driva landet i armarna på Sovjetunionen? Landet är ju redan i de armarna; hur mycket längre in i Sovjets maktsfär kan det drivas?

Redan omedelbart efter sandinisternas maktövertagande hördes dessa tongångar: ge oss bistånd – annars är det risk för att vi blir ett nytt Kuba. Jag tyckte det lät som utpressning redan då. Men vad ska man säga om det idag?

"Hoppet lär ju vara det sista som överger människan", säger Küng. Ja, hoppas kan man ju alltid. Men låt inte hoppet ge näring åt fromma illusioner! Då sitter vi snart i utpressarnas klor.

Eskilstuna 7 mars 1983
Per-Olof Samuelsson

Repliken publicerades på insändarplats i SvD 5 juni 1983.


Innehållsförteckningen Artiklar "on line" Till startsidan

Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.