Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Retrospektiva avdelningen
Under denna rubrik publiceras inlägg som jag skrivit för länge sedan (från slutet av 70-talet och framåt) och av vilka somliga aldrig blivit publicerade. (Tidigare kallad "Frihet från tillträde till opinionsbildningens finrum".)


Apropå ett prästerskap

På Expressens kultursida 22 februari 1984 publicerades an artikel under rubriken "Nationalekonomen – vår tid häxdoktor" av Stellan Lindqvist, statsvetare och lektor i samhällskunskap i Göteborg. (Några andra uppgifter om denne Stellan Lindqvist har jag inte lyckats hitta.) Det jag skriver nedan är ingen direkt replik, men jag ska citera en liten dumhet:

Gunnar Myrdal är en av de få ekonomer som förstått att nationalekonomin är en humanvetenskap och drog således en skarp skiljelinje mot naturvetenskapen.

En av de få? Alla som läst Ludwig von Mises med den minsta uppmärksamhet vet att också han "drog en skarp skiljelinje mot naturvetenskapen". Alla vet också att Friedrich von Hayek var lärjunge till Mises. Vilket inte avhåller Lindqvist från att senare ondgöra sig över att Hayek fick nobelpris i ekonomi.

Nog om detta, för det handlar bara om okunnighet. Över till min text:

Nu liknas nationalekonomerna vid ett prästerskap. Men vilken gud, eller avgud, är det de tjänar?

De tjänar en gud med Janusanlete. Det ena ansiktet är välvilligt, en smula självbelåtet, blicken i ögonen sävlig, bekymmerslös; dess emblem är ett ymnighetshorn. Det andra ansiktet är kalrakat, dess grin sarkastiskt, dess blick dold bakom gnistrande brillor; dess emblem är en osthyvel.

Den ene heter Keynes, den andre Friedman. De betraktas som varandras antiteser eller motpoler. Men de utgör samma huvud och sitter på samma kropp. Den ene kommer aldrig att låta halshugga den andre.

De har många emblem gemensamma. Ett av dem är svångremmen. Den ene vill släppa ut den, den andre vill dra åt den.

Ett annat är en kalv i papier maché, täckt av sedlar och inte ens ett hjärta av guld.

De kontrollerar blodomloppet i ekonomin: penningflödet.

Den ene talar om expansion, om sysselsättningsbefrämjande åtgärder, om att skapa utrymme – och tiger om dyrare varor och löner som smälter i plånboken.

Den andre talar om nödvändigheten att kontrollera penningmängden och hålla inflationen stången – och tiger inför de bidragsberoendes stumma bedjande blickar.

Den ene lovar frälsning och förlåtelse; den andre mäter ut straff.

I demokratiska länder härskar den stränge guden under förra hälften av valperioden, den välvillige under den senare.

De båda gudarna, som är en och densamme, vakar över penningen. De initierar penningens färd genom samhällskroppen.

När Keynes råder skapas utrymme. Detta utrymme skapas för dem som står guden nära. Vi andra pressas utåt, mot periferin.

När Friedman råder krymper utrymmet. Men det krympande utrymmet drabbar inte de inre av de koncentriska cirklarna. De drabbar periferin.

När Keynes råder sväller kärnan ut. När Friedman råder hyvlas ytskiktet bort.

Det ena ansiktet är älskat, det andra hatat. Eller också är det tvärtom.

Den ene spår solsken, den andre regn. Det är bara vid ostadig väderlek man ser dem båda tillsammans.

Och vid ostadig väderlek delas då prästerskapet i två läger. En grupp vill spara oss ur krisen. En annan vill slösa oss ur krisen. En vill minska budgetunderskottet, en annan öka det. En vill ha ner inflationen till fyra procent. En annan vill skapa, eller rädda, så och så många arbetstillfällen. De gnabbas och de grälar och de tufsar till varandra, och alla värnar de på sitt lilla vis om de svaga och de utstötta eller om de skapande krafterna i samhället, om välfärden eller om incitamentstrukturen.

Och alla har de ett gemensamt: makten över den gemensamma penningpungen, över sedelpressarna, över kreditinstrumenten.

Och aldrig, aldrig kommer de godvilligt att släppa den makten ifrån sig.

12 mars 1984
Per-Olof Samuelsson

Tillställt Expressens kultursida, som givetvis inte kunde bereda plats för den. Publicerades i stället i Tempus 10 april 1984.


Innehållsförteckningen Artiklar "on line" Till startsidan

Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.