Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Retrospektiva avdelningen
Under denna rubrik publiceras inlägg som jag skrivit för länge sedan (från slutet av 70-talet och framåt) och av vilka somliga aldrig blivit publicerade. (Tidigare kallad "Frihet från tillträde till opinionsbildningens finrum".)


Ett ruinerande förslag

Det här skrevs en natt när jag av någon nu glömd anledning inte kunde somna och behövde muntra upp mig själv.

Det vid det här laget vittberömda Graflundsrucklet i hörnet Rothoffsgatan–Gredbyvägen står fortfarande kvar och skräpar där det alltid har stått. Det enda synbara resultatet av de klagomål som framförts i pressen är att fönstergluggarna blivit bättre tillbommade.

Nu tycker jag det är på tiden att det görs något radikalt, och eftersom jag inte vill framstå som någon gnällspik tänkte jag komma med ett konstruktivt och framåtblickande förslag.

Eskilstuna har länge saknat något som varje annan turiststad med självaktning har, nämligen en ordentlig ruin. Här ges nu ett gyllene tillfälle att råda bot på denna länge kända brist.

Mitt förslag går i korthet ut på att låta huset stå kvar precis som det gör och istället för att riva eller renovera det utnyttja det i stadens turistreklam. Broschyrer av samma höga Eskilstunakvalitet som socialdemokraternas valbroschyr "Vårt Eskilstuna" bör tryckas upp i ett stort antal exemplar och spridas vitt och brett. Texten bör innehålla klatschiga formuleringar av typen: "Monument över svensk blandekonomi när den är som bäst! Det lyckliga slutresultatet av ett mångårigt förtroendefullt samarbete mellan kommunalpolitiker och privat näringsliv! Fri marknadshushållning under socialt ansvar! Tradition och förnyelse! Äreminne över den tredje vägen!" (För att inte oppositionen inom kommunfullmäktige ska känna sig åsidosatt bör naturligtvis den fyndiga graffititexten "Vpk/KU är bäst" stå kvar ograverad på husväggen.)

Detta borde vara tillräckligt för att locka hit stora skaror av turister från hela landet, ja t.o.m. från USA, Japan, Cuba och andra länder som med rätta ser upp till Sverige och Eskilstuna som paradexempel på "the middle way" mellan ohejdad socialism och välhejdad kapitalism.

Utanför själva Graflundsruinen bör det anläggas en trottoarservering, driven på entreprenad av någon väletablerad konditor som i gengäld erbjuder fasta jobb med lön att leva på åt ett stort antal ungdomar av lämplig politisk färg. Priserna bör givetvis, för att locka ännu fler turister, vara kraftigt subventionerade av skattebetalarna, och en modest höjning av kommunalskatten torde inte vara opåkallad för detta behjärtansvärda ändamål.

På gräsplanen mittemot ruinen bör det resas en stor staty över Gunnar Graflund, tillika med byster över Jan-Erik Andersson, Uno Zetterlund, K.V. Blomkvist och andra förgrundsgestalter inom eskilstunensiskt tankeliv. (Den konstnärliga utsmyckningen bör naturligtvis ej anförtros åt Kelvin Sommer, som med fog kan misstänkas förse stadens hjältar med bocksvans och Hitlermustasch och i största allmänhet förvalta sitt uppdrag på ett oseriöst sätt.)

En icke önskvärd bieffekt av mitt förslag är att marknadsvärdet av bostadsrätterna i kvarteren runt ruinen kommer att skjuta kraftigt i höjden, vilket skulle kunna utlösa en spekulationsvåg av oanade mått. Detta problem löses emellertid enkelt genom att samtliga dessa bostadsrätter överlåtes på mig, så att jag för en gångs skull kan sko mig på kommunens samhällsplanering och framförhållning. Förslaget är ju mitt från början, och någon lön för mödan ska jag väl ha!

Eskilstuna 2 september 1985
Per-Olof Samuelsson

Publicerat i Eskilstuna-Kuriren 4 september 1985 samt i Folket 24 september 1985.


Innehållsförteckningen Artiklar "on line" Till startsidan

Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.