Retrospektiv avdelning

Under denna rubrik tänker jag lägga in artiklar/debattinlägg som jag skrivit under årens lopp. Jag har tänkt lägga in dem i kronologisk ordning. (Tidigare har jag bara lagt in opublicerade inlägg här, men nu lägger jag även in en del som blivit publicerat.)

Opublicerade inlägg av min hand återfinns också under "Pamfletter av P.O. Samuelsson", och dessa har jag inte tänkt lägga ut på hemsidan förrän lagret av pamfletter är slutsålt. Vad som kommer att finnas här är tills vidare inlägg som daterar sig från 70- och 80-talen.

Innehåll:

1977:
Entropi och politik
Statlig inkomstpolitik - ett recept för diktatur
Omdömesgillt (om behandlingen av totalvägrare)
Kris för blandekonomin (polemik mot Göran Albinsson-Bruhner)
Ögonvittne med skygglappar (om en rapport från röda khmerernas Kambodja)

1978:
Liknelsen om de (o)barmhärtiga assyrierna (om svensk flyktingpolitik)
Låt skiten stänka! (om s.k. satir)
Badkaret rinner över
(om inflationen)
Ännu ej offentliggjorda utredningar (om Gunnar-Adler Karlsson)
Ett upproriskt inlägg (om en recension av en utopisk bok)
Om jordnötter och utsugning (om eländig marxistisk propaganda i SvD)
Med obligatorier kan man lösa allt (om ett förslag till "obligatorisk medborgarskola")
En rövarhistoria (om skattesmitning)

1979:
Spar på kärleken! (om energisparande)
Gud, folket och individen (polemik mot religiös konservatism)
Kort svar till Karl Marx

1980:
Prokrustes lever (om det relativa betygssystemet)
Kärnkraftsomröstningen 1980
Släpp elden lös! (Ett uråldrigt inlägg i energidebatten)
Ett debattinlägg om den offentliga debatten
Upplysning eller holism? (Debatt i Expressen)
Världsnöd och kapitalism (Insändare i Eskilstuna-Kuriren)
Licensierad bokutlåning? (Debatt om bibliotekens inköpspolitik)
Kollektivismens båda huvudvarianter (Insändardebatt i SvD)
Halvöppet brev (om Statens Kulturråd)
"Oönskad yttrandefrihet" (debattinlägg till Expressen)
Gemenskap på vilka villkor? (Debatt i Eskilstuna-Kuriren)

1981:
Ett inlägg i betygsdebatten (Skolvärlden 25-26/81)
Keynes vs. Friedman (Debatt i Eskilstuna-Kuriren)
Gärna kapitalism - men först rejäl medborgarlön! (Svensk Linje 6/81)
"På golvet dansar ett slaktdjur" (recension för SAF-tidningen av Ord & Bilds temanummer om "den nya högern")
En krämarsjäl tar till orda (debattinlägg till DN)
Ett anspråksfullt förslag (debattinlägg i SAF-tidningen)
Dialog med försäkringskassan

Några kommentarer till debatten om kapitalism och liberalism (debattartikel i Expressen)

1982:
Katekes för kapitalismen (publicerad i SAF-tidningen 1982)
Lömskt angrepp på välfärden (insändare i Eskilstuna-Kuriren 1982)
Artikelserie om Ludwig von Mises (för SAF-tidningen 1982)
Mises i Clarté (Svensk Linje 1982)
Oschysst! (Dito; om Ayn Rand och abortfrågan)
Det kallaste av alla kalla odjur (Expressen 1982; om tvångsomhändertagande av barn)
Förslag till ny läroplan för grundskolan
Några inlägg i betygsdebatten (från 1982)
Adam Smith roterar i sin grav (när han läser Peter Örn)
Guds påstådda rättfärdighet (om Jobs bok)
Fria företagsamhetens påstådda avigsidor (insändardebatt i Folket)
Föredrag om liberalismen (för MUF:s Upplandsdistrikt)
Ska sånt här få passera? (om en socialliberal klyscha)
Om det politiska språket
Fibbans sak är vår!
(Svensk Linje)
Vem är till för vem?
(Om skolan och betygen)
Läser folkpartister Adam Smith? (Debatt i Liberal Debatt)
Mer om det onda (Replik till Christian Braw)
Radiodebatt om "ny"liberalismen (i Obs! Kulturkvarten)
Obligatorisk samhällstjänst? (tillställt SAF-tidningen)
Rätten att inte döda (insändardebatt i Eskilstuna-Kuriren)
Psykisk särart (om tvångsomhändertagande av barn)
Filmen dödar boken (om en filmatisering av Ringaren i Notre-Dame)
Inlägg utan titel (tillställt Expressen)

1983:
Samuelsson besvarar Samuelson (med anledning av 100-årsminnet av John Maynard Keynes födelse)
Snabbdiagnos av den sjuka kapitalismen (insändardebatt i Eskilstuna-Kuriren och Folket)
Inlägg om tryckfriheten (till Expressen)
Lenin och terrorismen (insändare i Eskilstuna-Kuriren)
Kort-kort replik om Nicaragua (insändare i SvD)
Bortskämd socialist vill ha perfekt dator (replik till Jan Myrdal i SAF-tidningen)
Svar till Per Kraulis (i Liberal Debatt)
Om fredsrörelsen (insändardebatt i Eskilstuna-Kuriren)
Kommunister mäter med olika måttstockar (insändardebatt i Eskilstuna-Kuriren och Folket)
Spola knöken! (om värdekonservatism)
Fred och ekonomi (inlägg i Obs! Kulturkvarten)
Ett enkelriktat inlägg (insändardebatt i Grönköpings Veckoblad - f'låt, Eskilstuna-Kuriren)
Hur bekämpa vidskepelse? (insändardebatt i Eskilstuna-Kuriren)
Några korta insändare
Om fondmotståndet
Debatt om objektivismen i Tempus
Hur man inte försvarar marknadsekonomin (polemik mot Johan Myhrman)

1984:
Apropå ett prästerskap
(om Keynes och Friedman)
Den frihetliga meningslösheten (polemik mot Torbjörn Tännsjö)
Dags för tillfrysning (om diplomatiska relationer med Sovjet)
Betygseländet
Om viljans frihet
Öppet svar till Alexander Bovin
Genmäle till Walter Korpi
Det oförstådda varningsropet
(akademisk uppsats; jämförelse mellan Søren Kierkegaard och Victor Hugo)
Försvar för egoismen
Svar till Lennart Nordfors
Angående allemansrätten
Inflation och moral
Prov på civilkurage
(om politikers löner)
Reson och person
(om Derek Parfit och hans bok Reasons and Persons)
Fem elefanter i en Volkswagen
(om KomVux läroplan i filosofi)
Om Bibelns autencitet och symboliska innebörd
(insändardebatt i denna fråga)
Sara Lidman och båtflyktingarna
Svar till Göran Therborn
Om konservatismen
(debattinlägg i Högerteknologernas tidskrift HTKTHT)
Inlägg i skilda ämnen
Debatt med kommunist
Samvetsekvationen

1985:
Om kärlekslivet i Solstaten (Debattinlägg i Eskilstuna-Kuriren och Folket)
Ett allvarsord om människans rättigheter (om Ronald Dworkin)
Rothbard hyllar Sovjetunionen
Prisskruven
Varning! Egennyttan talar!
Keynes "död"
(debatt i Eskilstuna-Kuriren)
Inlägg i skilda ämnen (sommaren och hösten 1985)
Vindskydd eller utvädring (med anledning av en artikelserie av Erik Hjalmar Linder i DN)
Låt majoriteten bestämma! (Replik till Sven-Ove Hansson)
Bort med statsskulden!
Frågor inför valet (1985)
Ett inlägg om Allmakten
Ett ruinerande förslag
Alltid retar det någon
(Satiriskt inlägg till Nyliberalen)
Duellrätt?
(Debatt i Nyliberalen)
Ideologisk motoffensiv (Polemik mot Sten Andersson)

1986:
Stalinismen lever också
Fallet Valladares

Inlägg i skilda ämnen
Metafysik och naturrätt (inlägg i Sydsvenskan)
Kristendomen en garant för moralen? Nej! (Insändardebatt i Eskilstuna-Kuriren)
Skärpning! (Replik till en akademisk filosof)
Fjäsk för Sovjet (Insändardebatt i Eskilstuna-Kuriren)
Konservatism och liberalism (debatt i Svenska Dagbladet)
Till minnet av Gunnar Carlsson

1987:
Opretentiöst enkätsvar
(med anledning av en positiv recension av The Passion of Barbara Branden... ursäkta, Ayn Rand)
Rand var inte libertarian! (debattinlägg tillställt Svenska Dagbladet)
Ur läsakten uppkomna tankar (om "postmordernismen")
Kapitalismens nakna ansikte (sådant det speglas i Och världen skäldve)
Rättosäkerhetens rötter (inlägg i Eskilstuna-Kuriren)
Nattväktarstat eller anarkokapitalism (två opublicerade inlägg till tidskriften Contra)
Inlägg som trillat bredvid (kortare insändare från 1987)
Korrespondens med meningsmotståndare
Min uppgörelse med tidskriften Nyliberalen

1988:
Gammal uppgörelse med anarko-kapitalismen
Är Ayn Rand osystematisk? (Polemik mot John-Henri Holmberg)
Ayn Rand i Liberal Debatt

På soptippen
Släpp in invandrarna! (Det finns arbete åt alla)
Varför socialister smutskastar

1989:
Kritik mot konservatismen
Kommunismen är ond!

Filosofi, journalistik och våld

1990:
Debatt med stalinist

Tyglad individualim? (Polemik mot Gustaf Petrén)
Frys penningmängden!
Postmodernismen dekonstruerad
Samarbete med Iran?
Pedagogiken och ungdomsvåldet
Gorbatjovs fredspris

Diverse korta insändare (från 1988-90)

1991:
Föredrag om "vara" och "böra"

Däliga argument för en god sak (nämligen kärnkraften)
Är löneökningar inflationsdrivande? (Nej, tvärtom)
Några inlägg om främlingsfientlighet och tolerans
Angående "Frihetsfronten"
Lenin ut ur KB!
Diverse insändare 1991

Om altruism och agnosticism
Artiklar "on line" Tillbaka till Nattväktaren