Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Bokrecensioner


America's Great Depression
av Murray Rothbard
Kansas City: Short and Ward, 1963

Det är en del av den officiella historieskrivningen att 30-talsdepressionen i USA var en krasch för den fria kapitalismen och ett bevis för att den måste tyglas och manipuleras av staten. Det är knappast för starkt att kalla detta historieförfalskning, och saken blir inte bättre av att historieförfalskningen sprids av akademiska ekonomer.

En del av denna falska bild är föreställningen att president Hoover drev en klassisk laissez-faire-politik under depressionens första år, och att statens "ansvarstagande" för ekonomin började med Roosevelt.

Denna och många andra myter avlivas effektivt av Murray Rothbard i America's Great Depression. Rothbard behandlar utvecklingen i USA från början av 20-talet fram till Roosevelts maktövertagande 1934, med tonvikten på två skeenden: Federal Reserves inflationistiska agerande och president Hoovers interventionism. Och han gör det inte med löst "tyckande", utan med grundlig dokumentation. Dessvärre gör det att boken bitvis är ganska svår. Den kan knappast rekommenderas till nybörjare. Men för den som besitter ekonomiska förkunskaper blir utbytet desto större.

Av mera teoretiskt intresse (och därför oväsentligt för dem som anser att teorier inte har med verkligheten att göra, men desto mer väsentligt för oss andra) är Rothbards presentation av den österrikiska konjunkturcykelteorin.

Tjugotalets dominerande ekonomiska teori gick ut på att det viktiga var att uppnå en stabil prisnivå. (Låter det monetaristiskt? Intet är nytt under solen.) Framstående företrädare för detta synsätt vara Irving Fisher och vår egen Gustaf Cassel. Faktum är att prisnivån var stabil under tjugotalet, vilket invaggade både ekonomerna och världen i säkerhet.

I själva verket drev Federal Reserve hela tiden en inflationistisk politik. Denna uppvägdes av den ökande produktiviteten i näringslivet, och penninginflationen slog aldrig igenom i priserna. Den förblev dold.

På en fri marknad skulle löner och priser sakta men säkert ha fallit. Priserna skulle ha fallit mer än lönerna, och alla som kan se längre än näsan (lönekuvertet) räcker skulle ha varit glada och nöjda. Nu fick vi istället en dold inflation som helt oförhappandes ledde till krasch och depression. (Oförhappandes för alla utom Ludwig von Mises, vill säga.)

En ännu mera teoretisk punkt som jag anser värd att nämna är denna: det yttersta beviset för att det är stat och centralbank som genererar konjunkturcykeln är detta: en obalans på marknaden kan bara orsaka fluktuationer för vissa varor och inom vissa näringsgrenar. Den kan inte orsaka en depression som omfattar hela det ekonomiska systemet. Det finns bara en vara som omfattar alla marknadstransaktioner: penningen. I vårt samhälle kontrolleras denna vara av en marknadsfrämmande institution: staten. Om staten släppte sitt grepp om penningpungen, skulle marknadsmekanismen själv förhindra uppkomsten av boom-bust-fenomenet.

Och vill staten inte släppa greppet om penningpungen, kan den åtminstone avstå från att blåsa upp den med inflationsluft.

Svensk Linje 1982:8-9

Att jag inte är överens med Murray Rothbard om allt torde vara allmänt känt.

Copyright © 1982, 2001 Per-Olof Samuelsson
Får givetvis citeras med angivande av källa


Innehållsförteckningen Artiklar "on line" Till startsidan

Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.