Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Bokrecensioner


Introduction to Objectivist Epistemology
av Ayn Rand
New American Library, 1979

Roten till allt ont i världen är, vill jag påstå, uppfattningen att det inte spelar så stor roll hur vi handskas med de ord vi använder när vi talar eller skriver. Eftersom ord fungerar som etiketter för begrepp, innebär detta att det inte spelar så stor roll hur vi handskas med de begrepp vi tänker med. I slutändan spelar det då ingen roll hur vi tänker, och bortom denna slutända är det egalt om vi lever eller dör.

Uppfattningen formuleras på många olika sätt: "Det är bara en strid om ord", "det är bara en definitionsfråga", "frågan är blott och bart semantisk", m.fl. varianter. "Det beror på vilken betydelse man lägger in i ordet" (underförstått: man kan lägga in vilken betydelse man vill). "Definitioner är godtyckliga konventioner (eller språkliga överenskommelser, eller tankemodeller). Och så vidare.

Enligt detta synsätt är skillnaden mellan termerna "lingonsylt" och "arsenik" en rent godtycklig skillnad, och var och en har rätt att lägga in vilken betydelse han önskar i dem. Vilken etikett man sätter på det torra vita pulvret respektive den röda klibbiga massan är en "rent semantisk" fråga, om vilken man inte bör föra meningslösa "ordstrider". En eventuell blandning mellan de olika substanserna kan åsättas den etikett som är mest "fruktbar". Vad som är fruktbart för en husmor är inte nödvändigtvis fruktbart för en mördare.

På liknande sätt kan vårt svenska ekonomiska system allt efter tycke och smak kallas "blandkapitalistiskt" eller "blandsocialistiskt". Detta är en terminologisk fråga som vi absolut inte ska tvista om – ifall vi inte är filosofiskt spetsfundiga hårklyvare av den typ som blåser upp frågan om ett människovärdigt liv till alldeles oproportionerliga dimensioner.

Det är till detta sistnämnda diminutiva fåtal som denna bokrecension riktar sig.

Frågan om allmänbegreppens natur kunde kanske ha lösts redan av Aristoteles, om han inte varit alltför bunden av arvet från Platon. Men nu gjorde han inte det, och för detta har mänskligheten fått betala ett högt pris. Den platonska synen på allmänbegreppen som i någon mening frikopplade från den konkreta verkligheten har hängt med oss ända fram till idag.

Aristoteles överlämnade uppgiften åt eftervärlden, och eftervärlden satte sig ner och väntade på Ayn Rand.

Introduction to Objectivist Epistemology (epistemologi = kunskapsteori) publicerades första gången som artikelserie i Ayn Rands tidskrift The Objectivist 1966-67. Den har nu kommit i paperbackupplaga i New American Librarys Mentorserie, kompletterad med en artikel av Leonard Peikoff (också den ursprungligen skriven för The Objectivist).

Jag tänker nu inte ge mig på att referera varje steg i den objektivistiska kunskapsteorin, för något måste läsarna själva få upptäcka. Jag ska bara antyda några huvuddrag och utelämna mycket av de understödjande resonemangen.

Peikoffs artikel har titeln "The Analytic-Synthetic Dichotomy". Den behandlar och demolerar en falsk motsättning som länge tillåtits genomsyra filosofin och det intellektuella livet över huvud.

Det skulle enligt denna teori finnas två radikalt olika typer av sanning: 1) logiska (analytiska, aprioriska) sanningar av typen "2+2=4", "triangelns vinkelsumma är konstant", "en varas pris balanserar utbud och efterfrågan"; 2) erfarenhetsmässiga (empiriska, syntetiska) sanningar av typen "två av dessa fyra äpplen är sura", "min hatt den har tre kanter", "potatisen är dyrare i år än i fjol". Den första typen av sanning (säger teorin vidare) är absolut säker men ger ingen information om verkligheten; den andra typen ger sådan information, men till priset av att alltid vara osäker, alltid ha en viss grad av sannolikhet men aldrig nå ända fram till absolut visshet.

Peikoff visar att motsättningen är konstruerad. Den bottnar i synen på allmänbegreppen som frikopplade från de konkreta ting där all abstrakt kunskap faktiskt har sin rot.

Det här är en oerhört viktig bok. Det är faktiskt lite svårt att få fram exakt hur viktig den är. Jag ser framför mig läsare som rycker på axlarna och fnyser åt detta pysslande med självklarheter, som helst vill vända dessa spetsfundigheter ryggen, gå ut i verkliga livet och slåss mot löntagarfonderna.

Men inget är mer futilt än att kämpa mot politiska vederstyggligheter och lämna de filosofiska vapnen hemma i den museala rustkammaren. Den politiska debattens skafferi vimlar av burkar med vilseledande etiketter. Motsägelsefrihet och logisk konsekvens betraktas allmänt som en last, som en tillflykt för dem som inget har att säga. Den "sanne" samhällsteoretikern bygger in motsägelser i sina resonemang, han är m.a.o. "dialektisk". För honom är det minsann ingen konst att hävda att löntagarfonderna är marknadsekonomins sanna arvtagare, eller att öststatssocialismens misslyckande beror på dess "kvarlevor" av kapitalism.

Ska grunden för dessa resonemang ryckas undan, gäller det att ha sin egen filosofiska grund väl murad.

Svensk Linje 1982:2


"Roten till allt ont" är förstås noga taget människans förmåga att evadera. Men att "handskas ovarsamt med orden" är tvivelsutan en manfestation av denna förmåga.

Copyright © 1982, 2001 Per-Olof Samuelsson
Får givetvis citeras med angivande av källa


Innehållsförteckningen Artiklar "on line" Till startsidan

Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.