Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Bokrecensioner


Välfärdsutveckling eller kontrollsamhälle?
av Ulf Brunfelter
Karima förlag, Göteborg 1981

Banalt men sant

Beställningsarbete för SAF-tidningen

Grundvalen för ett fritt, kapitalistiskt samhälle är den privata äganderätten. Detta är en sanning som inte nog ofta kan upprepas.

Lika sant och lika repetervärt är att äganderätten i vårt land håller på att urholkas, långsamt och relativt omärkligt.

En direkt, ögonblicklig konfiskation av all privategendom har inte varit möjlig i Sverige. Vi genomgår i stället en gradvis tillvänjning vid en alltmer begränsad äganderätt. Svenskarna kvider och kverulerar under oket, men de ryter inte och rister inte av sig det.

Till de någotsånär högljudda kverulanternas skara sällar sig Ulf Brunfelter, chef för Näringslivets Byggnadsdelegation, i en kort pamflett betitlad Välfärdsutveckling eller kontrollsamhälle?

Brunfelter pekar på några kränkningar av äganderätten - kränkningar som vi alla kan se, som vi länge har sett, men som vi ändå inte tycks orka protestera tillräckligt kraftfullt emot:

Sådan är sjukdomsbilden, och receptet är förstås en pånyttfödelse av den liberala idétraditionen.

Brunfelters klagolista är inte lång, och den är knappast uttömmande. Han ger en skissartad symptomdiagnostik, och han pekar på att lite mer frihet nog skulle leda till lite bättre hälsa i samhällskroppen. Han är så förnuftig och så tänkvärd - och han får mig att längta efter en svensk Howard Jarvis(1), efter en röst som ryter till i helig vrede och nämner tjyvsektorn vid namn.

Dessvärre skriver han också en svenska som får en garvad kriarättare att vrida sig i paroxysmer. Hans språkbehandling är så slapp att han ofta blir oavsiktligt dunkel och rentav lätt parodisk. Ett exempel:

Men varningsorden i titeln på Hayeks arbete om statssocialismen som inkörsport för "vägen till träldom" ligger farligt nära den svenska verkligheten idag. (S. 7.)

Vad Brunfelter här säger är nonsens. (Statssocialismen är inte en inkörsport utan fastmer en slutstation.) Men det han menar är sant. Fruktansvärt och skrämmande, tryckande och kväljande sant.

Eskilstuna 13 november 1981
Per-Olof Samuelsson

Ej publicerat. (Vet inte varför, men antagligen var jag för elak mot Brunfelter.)

1) Initiativtagare till "Proposition 13", en skatterevolt i Kalifornien i slutet av 70-talet.

Copyright © 1981, 2005 Per-Olof Samuelsson
Får givetvis citeras med angivande av källa


Innehållsförteckningen Artiklar "on line" Till startsidan

Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.