Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Bokrecensioner


Av och om Ludwig von Mises

År 1958, kort efter Peróns första avsättning, höll Ludwig von Mises en serie föreläsningar i Buenos Aires på inbjudan av "Institute por la Economía Libre". Dessa föreläsningar transkriberades och har nu utgivits postumt av Mises änka, Margit von Mises, under titeln Economic Policy: Thoughts for Today and for Tomorrow (Regeny Gateway, Chicago 1979).

För den som ännu inte stiftat bekanskap med Mises idéer är Economic Policy en utomordentlig introduktion, kanske den allra bästa. Den mera initierade kan använda den som snabbrepetition. Mises talar här till lekmän på lekmäns språk.

Bland de ämnen som tas upp kan nämnas:

Var och en som vill försvara frimarknadsekonomin bör studera vad Mises har att säga om dessa ting och sprida hans argument. Och även ta lärdom av grundelementen i Mises pedagogiska metod: enkelhet, rättframhet, kompromisslöshet.

En något mer avancerad skrift, men också den lysande, är The Essential von Mises av Murray N. Rothbard (Bramble Minibooks, Lansing, Michigan 1973). Den är speciellt värdefull om man vill sätta sig in i det ekonomiska tänkandets historia under de senaste hundra åren.

Rothbard presenterar den österrikiska skolan från Carl Menger och framåt. Mises tankar blir därmed placerade i en utvecklingslinje, och man ser klart var han står i skuld till sina föregångare och vilka bidrag till den ekonomiska vetenskapen som är helt hans egna.

Man får också veta hur Mises influerat andra ekonomer och samhällsfilosofer. En för mig ny insikt gäller den verkliga tragiken i den s.k. "keynesianska revolutionen" inom nationalekonomin. Mises lade fram den "österrikiska" teorin om konjunktursvängningar redan 1912 i The Theory of Money and Credit och vidareutvecklade den i några senare uppsatser. Enligt denna teori är det statens inblandning i penningväsendet som är boven i dramat, statens artificiella kreditexpansion som ger upphov till boom-och-bust-fenomenet.

På grundval av sin teori förutspådde Mises en ekonomisk krasch, vid en tid (20-talet) då andra ekonomer förutspådde oavbrutet välstånd, garanterat av statens välvilliga och framsynta manipulationer i penningväsendet. Som vi vet var det Mises som fick rätt. Och detta faktum fick den nationalekonomiska världen att öppna ögonen, om inte helt så åtminstone på glänt. En "österrikisk revolution" inom nationalekonomin kunde skymtas vid horisonten.

Allt detta tog ett brått slut 1936 med Keynes General Theory. Det var inte Keynes som lanserade inflationismen: den hade länge praktiserats av västerländska regeringar, men de hade gjort det med dåligt samvete; den betraktades som ekonomiskt osund. Keynes gjorde inflationismen comme-il-faut.

Mises idéer föll i glömska. Idag, när konsekvenserna av Mr Keynes1) är uppenbara för alla, finns det en chans att återuppliva den. Men vi har ett förlorat halvsekel att ta igen.

Detta och mycket mera klargörs av Rothbard. Hans skrift är som sagt en smula avancerad, men inte så att det bör avskräcka någon. Rothbard är en mästare i att förklara komplicerade sammanhang på ett enkelt sätt. Den ekonomiskt oskolade, som aldrig hört talas om (exempelvis) "marginalnytta" eller "tidspreferens", har här ett utmärkt tillfälle att lära sig vad dessa begrepp innebär.

Men framför allt att lära känna en stor - och alltför förbisedd - tänkare och människa, Ludwig von Mises.

Svensk Linje 1982:2


1) Det finns en bok av James Buchanan (som jag tyvärr inte läst) som heter The Consequences of Mr. Keynes. (Titeln är förstås en anspelning på Keynes egen bok The Economic Consequences of the Peace från 1919.)


Både Economic Policy och The Essential von Mises finns numera tillgängliga på nätet. (Misesinstitutet har gjort det mesta Mises skrivit tillgängligt på nätet.)


Copyright © 1982, 2007 Per-Olof Samuelsson
Får givetvis citeras med angivande av källa


Innehållsförteckningen Artiklar "on line" Till startsidan

Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.