Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Bokrecensioner


I morgon kooperation - ett folkrörelsealternativ
Kommundepartementet, referensgruppen för folkrörelsefrågor, maj 1981

Offentligt, privat, kooperativt

Att privatisera stora delar av den offentliga sektorn är ett väsentligt inslag i den nyliberala ideologin.

Naturligare vore att kooperatisera den offentliga sektorn. Detta är utgångspunkten för boken I morgon kooperation - ett folkrörelsealternativ.

Någon principiell motsättning mellan "privatisering" och "kooperatisering" finns egentligen inte. I ett fritt samhälle skulle det inte finnas några lagliga hinder för någon företagsform, alltså inte heller för kooperationen.

Och i vårt långt ifrån fria samhälle har kooperation och privat företagsamhet ett gemensamt intresse av att lossa den offentliga sektorn strupgrepp på samhället.

Många av de verksamheter stat och kommun lagt under sig drevs också från början av folkrörelser i kooperativa former. Såtillvida är det naturligt att dessa verksamheter återförs till folkrörelserna.

Den stora skillnaden mellan ett kooperativt företag och ett aktiebolag är att ägandet i det förra är "demokratiskt" - i den meningen att utdelningen är densamma för alla medlemmar, oberoende av storleken på det satsade kapitalet.

Detta är knappast det effektivaste sättet att skaffa kapital, och det kan knappast heller sägas uppfylla några rättvisekrav. Men om människorna är villiga att satsa på en sådan företagsform, bör de ha sin fulla frihet att göra det.

Den här boken är emellertid utgiven av "Referensgruppen för folkrörelsefrågor" vid Kommundepartementet. Tanken på den offentliga sektorn som en gemensam motståndare är därför rimligtvis ganska främmande för författarna.

Snarare ser de kooperationen som en hjälp att avlasta stat och kommun från en arbetsbörda som vuxit sig för stor.

Kooperationen ska inte bara tillåtas, den ska också stimuleras. Och stimuleras betyder förstås subventioneras. Boken talar inte såvärst mycket om detta. Men det nämns i alla fall.

Så mycket mera talas det i stället om kooperationens ideologi - om produktion för behov i stället för profit, om miljövänlighet, sparsamhet med naturresurserna, solidaritet över gränserna, kooperationen som ett alternativ till de multinationella bolagen. Men andra ord om alltför allmänt allmängods.

Vill man överleva på marknaden utan att göra sig någon profit, står det en naturligtvis fritt att försöka. Men inte att låta sitt misslyckande betalas av andra, via skattsedeln.

Att spela ut småskalighet och storskalighet mot varandra är ett vanligt trick i modern debatt. Men hela motsättningen är falsk. Att trafiken med rymdfärjor måste drivas storskaligt är självklart. Men rymdfärjor är inget hot mot det lokala bussbolaget eller den lokala taxifirman. Tvärtom kompletterar storskaligt och småskaligt varandra.

Den moderna hetsen mot multijättarna grundar sig på samma falska motsättning mellan stort och smått. Multijättarna är lika stora som den sovjetiska staten, och därför lika onda. Ungefär så går resonemanget.

Men både stora och små har samma intresse av att leva och verka i ett fritt samhälle. Den insikten lär dock knappast nå fram till Kommundepartementet. I så fall skulle det tillsätta en referensgrupp för sin egen avveckling.

SAF-tidningen 25 mars 1982


När jag läser det här idag tror jag att boken var för tråkig för att jag ens skulle kunna reta upp mig ordentligt på den. Den förefaller vara värd en värre sågning än jag faktiskt gav den.


Innehållsförteckningen Artiklar "on line" Till startsidan

Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.