Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Bokrecensioner


A New Beginning
av Ed Clark
Caroline House 1980

Jag tror knappast någon motsäger mig om jag påstår att vårt århundrades historia karaktäriseras av en ständig ökning av statens makt över den enskilde, och omvänt, av ständigt minskad frihet för marknaden. Vid enstaka tillfällen har den utveckligen brutits (t.ex. när Tredje Riket efterträddes av det "tyska undret"). Men historiens stora utvecklingslinje pekar olycksbådande mot den totala staten. Den "andra" och "tredje" världen har i varierande grad svepts med i det stora socialistiska samhällsexperimentet, med ett antal repressiva militärdiktaturer som enda "motvikt". Men även i den "första" världen (som oförskämt nog kallas kapitalistisk) sträcker staten sina tentakler allt djupare in i den enskildes liv, med förödande verkningar. Vi är alla stadda på en lång marsch - den stora skillnaden är att öststaterna går rakt på målet, medan vi i västerlandet slingrar oss på omvägar. Slutstationen lär vi ändå nå så småningom.

Försåvitt vi inte gör helt om.

Ett försök till en sådan helomvändning representeras av den libertarianska rörelsen. Det är inte någon enhetlig rörelse med ett enhetligt program. Men alla som kallar sig eller kallas libertarianer förenas av en vilja att drastiskt reducera statens makt, och omvänt, drastiskt öka den fria marknadens spelrum.

I själva verket skulle libertarianismen lika gärna kunna kallas liberalism - om det inte vore så att termen "liberalism" allvarligt korrumperats under årens lopp. Speciellt tydlig är denna begreppskorruption i USA, där man kallas "liberal" om man är för ökade statsingripanden, och "konservativ" om man är emot. (Åskådningsexempel på hemmaplan saknas inte heller.)

Det är inte nödvändigt för libertarianer att organisera sig i politiska partier. Men i USA har man försökt - och med ganska lyckat resultat. Det libertarianska partiet är idag USA:s tredje största parti, större än alla andra småpartier sammantagna.

Ed Clark heter libertarianernas presidentkandidat i det senaste valet, och han har gett ut en kampanjbok som heter A New Beginning. Jag läste den boken med vissa dubier (förvarnad om att det libertarianska tankegodset är en blandning av riktiga idéer och rena stolligheter). De allra flesta dubierna skingrades under läsningen. Clarks bok är kraftfull i sin kritik mot det bestående, och den ger klara och vettiga alternativ.

Budskapet kan sammanfattas i några korta punkter:

Mina kvarvarande dubier rör huvudsakligen synen på utrikespolitiken. Clark tycks mig ha en alltför naiv syn på de rövarband som i diverse länder (t.ex. Sovjet och Iran) gäller för regeringar. Han tycks tro att dessa stater skulle börja handla rationellt, bara USA lät dem vara ifred.2)

Eftersom det lär dröja innan Clark blir president, har han ju god tid att tänka om på denna punkt. Och gör han det, finns det hopp om att han kan göra detsamma med den moderna "välfärdsstaten" som Abraham Lincoln en gång gjorde med negerslaveriet.

Publicerad i SAF-tidningen 1982 (återigen har jag glömt anteckna exakt datum).


1) Jag tror inte Clark nämner det, men detta förslag framfördes av Ayn Rand i en uppsats som heter "Fairness Doctrine for Education" och som ingår i Philosophy: Who Needs It.

2) Noteras bör att libertarianska partiets syn på utrikespolitiken inte har blivit ett dugg bättre sedan detta skrevs. Den Rothbardska idén att det är USA som är den stora krigshetsarnationen och att världens skurkstater i själva verket inte vill oss det minsta ont, bara vara i fred, har rotat sig alltför djupt inom den libertarianska rörelsen.

Den här recensionen skrevs ett par år innan Peter Schwartz publicerade sin berämda pamflett Libertarianism: The Perversion of Liberty. Så naturligtvis kunde jag inte då veta att det är absolut förbjudet för objektivister att säga det minsta lilla gott om libertarianismen. (Äsch - det sista var inte helt allvarligt menat. Men hur bra en del av förslagen i Clarks program än är, förblir det ett faktum att det finns mycket röta i den libertarianska rörelsen.)


Innehållsförteckningen Artiklar "on line" Till startsidan

Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.