Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Bokrecensioner


The Welfare State in Crisis
An Account of the Conference on Social Policies in the 1980s
OECD, Paris, 20-23 October 1981

(En otroligt trist recension av en otroligt trist bok.)

Vad ska man göra med välfärdsstaten när den råkar i kris? Ett sätt är att skriva långa uppsatser om saken och sedan samlas för att prata igenom dem. Så har man gjort inom OECD, och resultatet kan avnjutas i en bok som heter just The Welfare State in Crisis.

Ordet "avnjutas" är ironiskt menat: för härvarande recensent har genomläsningen varit en plåga.

Diskussionen är alldeles för långt bort från mina grundvärderingar för att jag ska ha något att säga om de detaljer som diskuteras. Några principiella anmärkningar kan jag kanske våga mig på.

Debattörerna är ense om att välfärdsstaten befinner sig i kris. Men någon analys av varför den krisat till sig förekommer inte - utöver standardförklaringen att det har att göra med den minskade tillväxten (ett fenomen som i sin tur inte får någon förklaring). Själva idén att staten ska sörja för välfärden ifrågasätts inte. Diskussionen rör sig hela tiden kring marginella justeringar av det statliga manipulerandet med undersåtarna.

Blandekonomi är vad vi har, och blandekonomi kommer vi att fortsätta ha, om OECD får råda. Någon enstaka bidragsgivare rekommenderar lite mer marknadsfrihet, någon enstaka vill ha lite mer socialisering. (Sensationellt nog kommer den förstnämnde från USA, den sistnämnde från Jugoslavien.) Men det är så marginellt att man måste anta att välfärdsstaten befinner sig i en marginalkris.

De revoltungar mot välfärdsstaten som förekommit under 70-talet (t.ex. Glistrup och Proposition 13) är djupt signifikanta: de utgör ett kvävt muller i rättens krater. OECD lyssnar till mullret, men det är ack så avlägset.

Svaren når inte ens fram till det olycksbådande - inte förrän på allra sista sidan, där en lärd herre antydningsvis föreslår tvåårig obligatorisk samhällstjänst för alla unga vuxna.

I övrigt når diskussionen inte långt utöver följande yttrande av den svenske delegaten, vår högt ärade minister för samhälleliga angelägenheter: "En övergripande syn på människan i hennes miljö måste införlivas i den samhällsmedvetna planeringen."

Vilket som bekant kan innebära vad som helst från stopp för kärnkraft till lördagsstängt på Systemet.

Eskilstuna natten före Bastiljens stormning 1982
Per-Olof Samuelsson

Publicerad i SAF-tidningen (har tyvärr återigen glömt anteckna exakt datum)


Proposition 13 var en liten skatterevolt som inträffade i Kalifornien 1978. Mogens Glistrup känner ni säkert redan till.

Ministern jag nämner var Karin Söder, som väl idag mest är ihågkommen just därför att hon stängde Systemet på lördagar. (Och citatet jag gav är väl obetalbart?)


Innehållsförteckningen Artiklar "on line" Till startsidan

Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.