Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Bokrecensioner


Kapitalismen: det okända idealet
av Ayn Rand
Köping: Lindfors, 1984

Arbetet med att introducera Ayn Rand på den svenska idémarknaden går långsamt och stapplande framåt. Henrik Unnés och andras envisa bultande på samhällsdebattens ytterportar har än så länge endast åstadkommit en dov genklang, som när man försöker kommunicera med en säck potatis. Lindfors bokförlag i Köping, som tidigare publicerat De levande och Hymn, har emellertid nu också lyckats få ut Kapitalismen: det okända idealet, en samling essäer från det tidiga 60-talet.

Essäerna spänner över ett vitt fält, och det är knappast möjligt att sammanfatta dem i en kort recension. Men bokens huvudtes är, som titeln anger, att kapitalismen är ett okänt ideal, att det inte är fråga om att återgå till kapitalismen utan att upptäcka den; eller i vart fall att upptäcka dess grundläggande principer, vilka aldrig egentligen klart definierats.

Ayn Rands mest kontroversiella, men antagligen också sannaste, påstående är att kapitalismens nedgång inte beror särskilt mycket på dess motståndare utan på dess egna förmenta försvarare. De har försvarat kapitalismen på pragmatiska grunder, men de har gett vika när det gäller de grundläggande principerna. De har accepterat den altruistiska moralen och den kollektivistiska synen på samhällsekonomin, och har missat det grundläggande faktum att kapitalismen bygger på ren och skär egoism, att varje aktör på en kapitalistisk marknad arbetar för sitt eget bästa, det må gälla profiten eller lönen, och inte för att tjäna allmänheten eller något annat kollektiv. Altruism och kapitalism är oförenliga; att försvara kapitalismen med altruistiska argument genomskådas av alla som hyckleri; vill man ta kamp för kapitalismen måste man börja med att ta kamp för egoismen som det enda rationella och rättfärdiga etiska systemet.

Men detta är som sagt inte allt vad boken handlar om. Ayn Rand visar i varje kapitel upp sin eminenta förmåga att röja undan dimridåerna och blottlägga sakens kärna. Studera t.ex. hennes avslöjande av pacifismen i "Krigets rötter", hennes "dödsruna över konservatismen", hennes uppgörelse med katolska kyrkan i "Dödsmässa över människan" eller hennes analys av den begynnande studentrevolten – skriven långt före 1968.

En av bokens höjdpunkter är analysen av USA:s utrikespolitik, med särskild tonvikt på 60-talets stora fråga, Vietnamkriget. Ayn Rand demonstrerar att det varken var "primitiv" anti-kommunism eller det militär-industriella etablissemangets maktställning som drev USA in i Vietnam, utan den globala altruismen som ledstjärna för dess utrikespolitik, föreställningen att omsorgen om hela världen går före USA:s verkliga nationella intressen. Och hon sätter fingret på den faktor som gjorde Vietnamkriget möjligt: makten att tvångsutskriva unga människor till militärtjänstgöring och sända ut dem att dö i främmande djungler, inte för att försvara sitt land utan bara för att – just det – dö. Så mycket nonsens har skrivits om Vietnam både från pro- och antiamerikanskt håll att det är en befrielse att höra en vettig människa säga ett vettigt ord om saken.

För läsare som är obekanta med Ayn Rands författarskap kanske ett varningsord är på plats: vänta dig inte att bli struken medhårs. Vänta dig inte att höra vad du har hört tusen gånger förr eller vad du egentligen alltid har tänkt i ditt innersta. Känn efter när håren reser sig riktigt på huvudet: det är ett säkert tecken på att du har stött på något viktigt.

Översättningen är dessvärre något tungfotad; och vissa översättningar av centrala termer (t.ex. "jordbundet konkret" för "concrete-bound", "begreppspaket" för "package deal" eller "tänkande sinne" som standardöversättning för "mind") tycks ha karaktär av nödlösningar. Och man kanske inte ska vara alltför petig med detaljer, men "bipartisan" betyder faktiskt "som spänner över partigränserna" och inte "som tillgodoser båda parter". Och Frank Norris’ roman The Octopus heter i svensk översättning inte Bläckfisken utan Polypen. Men eftersom översättaren uppenbarligen drivits av sann idealitet (någon nämnvärd materiell profit lär han knappast ha inhöstat) bör vi ha ett visst överseende med översättningens brister, som dock inte är av den arten att de fördunklar budskapet.

Något genomslag i svensk samhällsdebatt har Kapitalismen: det okända idealet inte fått. Gunnar Fredriksson i Aftonbladet rekommenderar den dock varmt, därför att den visar den låga intellektuella standarden inom den moderna svenska högern. (Någon risk för att hr Fredriksson någonsin skulle behöva nedlåta sig till att ta debatt med någon av dessa jubelidioter torde inte föreligga.)

Övriga tidningar har nogsamt undvikit att recensera den alls. Feghet och undfallenhet är normala företeelser på svenska kultursidor. Det finns ingen kommunist eller massmördare som inte bemöts med yttersta respekt; men att överhuvudtaget nämna att kapitalismen – eller människan – har funnit en försvarare, det är mer än vad de skulle göra över sina döda kroppar.

Det är betecknande att så fort någon urvattnad soppa (typ Friedman eller Lepage) eller ren lapskojs (typ George Gilder) serveras till försvar för kapitalismen, så hittar den genast ett stort svenskt förlag och blir professionellt översatt och ordentligt marknadsförd; men när en verkligt viktig och epokgörande bok publiceras i samma ämne, dröjer det årtionden innan den kommer på svenska, den tas om hand av ett litet, obskyrt förlag, den översätts av en ren amatör, och när den väl finns i handeln så tigs den ihjäl av kritiken.

Ämnet är känsligt!

Eskilstuna 26 september 1985
Per-Olof Samuelsson

Recensionen var avsedd för Svensk Linje, men tydligen blev den aldrig publicerad.


Innehållsförteckningen Artiklar "on line" Till startsidan

Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.