Nattväktaren
En fyrbåk mot oförnuft, osjälviskhet och ofrihet
tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Bokrecensioner


Och världen skälvde
av Ayn Rand
Stockholm: Timbro, 1986

Det är svårt – åtminstone för mig – att skriva en recension av Atlas Shrugged som gör boken rättvisa. Men när den först kom i svensk översättning 1986 gjorde jag ett par försök. Mer reklam än recension, kanske, men i alla fall… Och det blir en del upprepningar.

Den bästa bok som någonsin skrivits är Atlas Shrugged av Ayn Rand (sv. övers. Och världen skälvde, Timbro 1986).

Nä, stopp nu… Är det ett sätt att skriva en bokrecension? Har du läst alla böcker som någonsin skrivits? Vet du förresten inte att man ska tycka illa om Ayn Rand? Är du mutad av förlaget? Har du drabbats av storhetsvansinne? Är du egentligen riktigt klok?

Jaha, jag börjar väl på ny kula då.

Den bästa bok som någonsin skrivits är Atlas Shrugged av Ayn Rand (sv. övers. Och världen skälvde, Timbro 1986, om du skulle ha glömt det). Egentligen är det allt som behöver sägas. Vad ska det tjäna till att motivera, propagera, eulogisera? Om boken själv inte gör dig övertygad, finns det knappast något jag kan säga som kan få dig att ändra dig. Så låt den tala för sig själv.

Men du vill kanske veta varför boken är så bra, innan du pungar ut med 325 kr?

Jo:

– dess tema är det stora temat: intellektets roll i människans tillvaro. Vad händer när intellektet går i strejk?

– det är en bok som saknar döda punkter. Den sveper med sig läsaren genom dryga tusen sidor som vore livet ett stort äventyr och varje steg en överraskning.

– det finns inte en händelse i boken som inte är logiskt motiverad av varje annan händelse i boken.

– det finns inte ett överflödigt ord i den på dryga tusen sidor.

– den visar fram människan som en varelse, kapabel till heroism; den visar hur hjältar handlar och tänker, hur de kämpar och hur de segrar.

– den visar att skurkar är små och futtiga och i längden maktlösa.

– den vederlägger läran om arvsynden.

– den gör det omöjligt att i fortsättningen ta vår moderna kultur riktigt på allvar.

– den tar de vidaste filosofiska abstraktioner och gör dem konkreta och verkliga.

Och mycket mer.

Men för all del.

Du behöver inte läsa den, om du inte vill.

Eskilstuna 10 oktober 1986
Per-Olof Samuelsson

Jag skickade denna recension till Svensk Linje, men såvitt jag kan minnas blev den inte publicerad.

Den bästa roman som någonsin skrivits…

… är Atlas Shrugged av Ayn Rand, nyligen översatt till svenska och utgiven av Timbro förlag under titeln Och världen skälvde.

Egentligen borde inget mer behöva sägas. Det tjänar föga till att motivera eller argumentera för ett sådant påstående. Den som inte låter sig övertygas av boken själv lär knappast låta sig övertygas av en recension.

Tyvärr finns det ett visst köpmotstånd att övervinna. Den svenska översättningen kostar trots allt c:a 300:-, omslagsillustrationerna är vedervärdiga, och baksidesreklamen kan få en att vänta sig en blandning av Judith Krantz och Sigge Stark. Dessutom lär kulturens ordinarie väktare knappast upplysa dig om bokens kvaliteter – för de är inte kvaliteter i deras ögon.

Alltså några motiveringar.

Om du söker dig till böckernas värld för att finna underhållning och spänning, då törs jag nästan lova dig att du aldrig läst en mer spännande roman än Och världen skälvde. Det är en bok på över tusen sidor helt utan döda punkter, där läsaren sveps fram genom berättelsen och intresset aldrig för ett ögonblick tillåts slappna.

(Jag skrev "nästan lova", för alla människor är inte likadant funtade, och det finns undantag. Jag har en gång läst en litteraturprofessor som tyckte att Ayn Rand var tråkigare än Dickens. Det är svårt att tro – men: chacun son goût.)

Ayn Rand lärde sig sitt hantverk från ett par av de främsta thrillerförfattarna i världslitteraturen, Dostojevskij och Victor Hugo – och hon lärde sig det väl.

Knepet med att skriva en thriller ligger i att varje ny händelse måste vara totalt överraskande – och samtidigt måste varje händelse följa ur de föregående med obönhörlig logik. Och världen skälvde, med sina över tusen sidor, är en fullkomligt integrerad intrigroman. Den innehåller inget överflödigt, inte en överflödig scen, massor av miljöbeskrivningar men inga som fungerar som ren utfyllnad, mängder av dialog men inget kallprat, många ord men inga onödiga.

Men Och världen skälvde är också en filosofisk roman. Den presenterar en ny och unik filosofi, en revolutionerande syn på människan och hennes förhållande till tillvaron. Den visar fram människan som en varelse, förmögen till heroism; den visar att hjältar kan existera här på jorden och att de kan segra. Den är ett slag i ansiktet på resignationens och hopplöshetens apostlar.

Och världen skälvde är det mest ambitiösa romanprojekt som någonsin företagits, och det är därför som jag med gott samvete kan säga att det är den bästa roman som skrivits. Dess syfte är att visa på vilka grunder vår civilisation vilar, att grunden är den enskilda människans utövande av sitt förnuft, att det är på detta all produktion, materiell eller andlig, ytterst vilar, och att om förnuftet, intellektet, drar sig undan världen och överlämnar den åt oförnuftet och inkompetensen, då finns inget annat kvar för världen än en skälvning, en dödsryckning.

Att skriva en roman som går utanpå Victor Hugo är inte det lättaste, och inte heller att formulera en filosofi som fullbordar vad Aristoteles en gång påbörjade. Ayn Rand har gjort bådadera. Och i samma bok. Och på ett sätt som gör det omöjligt att skilja det ena från det andra.

Mer behöver inte sägas. Och den moderna litteraturkritikens Augiasstall tänker jag inte åta mig att rensa – i varje fall inte idag. Om du fortfarande inte vill läsa Och världen skälvde – för all del. Låt bli.

Eskilstuna 24 oktober 1986
Per-Olof Samuelsson

Publicerad i Eskilstuna-Kuriren 20 januari 1987.

Den bästa roman som någonsin skrivits…

… är Atlas Shrugged av Ayn Rand (sv. övers. Och världen skälvde, Timbro 1986.)

Den är bäst av två skäl:

1. Den har världslitteraturens mest perfekt konstruerade intrig. Den tar priset, betraktad som ren äventyrsroman.

2. Den presenterar en revolutionerande ny filosofi; den förklarar vad som menas med att leva med förnuftet som högsta ledstjärna och varför varje enskild människas liv är ett självändamål.

Den förenar, kort sagt, Victor Hugos berättarkonst med Aristoteles förmåga till filosofisk analys.

Trots att den är den bästa roman som någonsin skrivits (eller kanske just därför) finns det ingen bok som bemötts med ett så intensivt hat av de makthungriga pseudo-humanitärer som bestämmer vad som är finkultur och vad som är skräpkultur. Det är ett hat som spänner över hela det ideologiska fältet, från religiösa traditionalister till doktrinära marxister, plus alla medlöpare däremellan. Ayn Rand är lika hatad i Vatikanen som i Kreml, och på alla partikanslier och av alla granskningsnämnder däremellan.

Bli därför inte förvånad om du aldrig får höra att Och världen skälvde är den bästa romanen som någonsin skrivits. Bli inte förvånad när du ser litteraturkritikens koryféer hävda att den ger uttryck för osunda övermänniskoideal, att dess personskildring är veckotidningsmässig, att den är seg och långdragen, och att bara överspända tonåringar kan gilla den. De har sina skäl.

Men om du, som jag, känner vämjelse inför det hycklande kulturliv som dessa koryféer förser oss med, då kan du få en glimt av en annan och bättre värld genom att läsa Och världen skälvde.

Strängnäs 7 november 1986
Per-Olof Samuelsson

Detta var avsett som en kortversion av föregående, men eftersom den föregående recensionen faktiskt blev publicerad, blev inte denna det.


Innehållsförteckningen Artiklar "on line" Till startsidan

Utgivare: Per-Olof Samuelsson, Järnvägsgatan 13, 645 31 STRÄNGNÄS
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se
Hemsida: www.nattvakt.com


Anser du att Nattväktaren är värd ditt stöd? Betala då in en summa, stor eller liten (beroende på om du är Percy Barnevik, en fattig student eller något däremellan), på postgiro 434 58 26-4.