Mördaretik lärs ut vid våra universitet

Universitetsämnet "praktisk filosofi" inbegriper etik, och med etik menas "läran om gott och ont". Man borde därför vänta sig att professorer i detta ämne lär ut hur man känner igen det goda och hur man undviker eller bekämpar det onda. Vad som faktiskt lärs ut är raka motsatsen.

Professuren i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet innehas sedan ett par år av en person som gjort karriär på att plädera för mord på oskyldiga. (Han har även, mer i förbigående, pläderat för yttrandefrihetens avskaffande.) Professorn i fråga kallar sig "konsekvensetiker", men den enda konsekvens en sådan filosofi kan ha är att ge mördare fria tyglar.
 

Mordoffer är alltsomoftast skattebetalare. Och i vårt samhälle, där universiteten är offentliga, betalas professorer med skattemedel. I slutändan innebär detta att folk betalar skatt, inte för de tjänster stat och kommun kan erbjuda i gengäld, utan för det tvivelaktiga privilegiet att bli avdagatagna med akademisk sanktion.
 

Det följande är ett antal artiklar jag skrivit under årens lopp för att avslöja denne mördarfilosof.

Innehåll:

1. Neutral terror
2. Tännsjö och valfriheten
3. Tännsjös planerade slakthus

4. "Jag gör det,  därför att det är ont"

5. Appendix: Brevväxling med Filosofisk Tidskrift
Artiklarna (med undantag för appendixet) finns också i en utskriftsvänlig version
Tillägg 2006: Tännjö i Smedjan