tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Startsidan
Vad är Nattväktaren?
Vanliga frågor
Om Ayn Rand
Översättningar
Lovsång
Artiklar "on line"
Articles on line in English
Tidigare nummer
Objektivistisk skriftserie
Pamfletter av POS
Beställningar
Länkar

Objektivistisk skriftserie

Objektivistisk skriftserie utgavs under 1987–1996 av Henrik Unné och mig (Per-Olof Samuelsson). Den bestod av översättningar av essäer av Ayn Rand (och ibland av andra objektivister som t.ex. Leonard Peikoff). Den upphörde 1996 sedan Leonard Peikoff dragit tillbaka vårt tillstånd att publicera dessa översättningar. (Anledningen var att jag tog parti mot Peikoff i en personkonflikt.)
 

De flesta av de nummer som utgavs kan fortfarande beställas från: Henrik Unné, Skarpnäcks allé 11A, 2 tr., 128 35 SKARPNÄCK. En mindre del av lagret finns hos mig, och så länge jag har exemplar kvar går det också bra att beställa dem från mig.

Här följer en förteckning över samtliga tillgängliga nummer av skriftserien (författare Ayn Rand om ej annat anges):
1 Ayn Rand och objektivismen. En presentation
Innehåller Ayn Rands "Presentation av objektivismen" (ur The Voice of Reason); biografi över Ayn Rand; förteckning över hennes böcker; höjdpunkter i hennes filosofi; förteckning över objektivistiska organisationer och tidskrifter. Det mesta av innehållet i detta nummer finns numera att läsa här.)
(Slut på mitt lager, men kan finnas hos Henrik Unné)
Gratis
2 Comprachicos ("Barnköparna")
Ayn Rands vidräkning med det moderna utbildningssystemet, från förskola till universitet. "Att skriva ’Comprachicos’", har Ayn Rand sagt, "var min ohyggligaste och mest ’humanitära’ uppgift; jag hoppas den kan hjälpa till att rädda unga själar."
(Slut på mitt lager, men kan finnas hos Henrik Unné)
45 kr
3 Rasism
Om rasism som en form av kollektivism och om sambandet mellan etatism och rasism.
15 kr
4 Monumentbyggarna
Om varför totalitära regimer ägnar sig år att bygga monument; om "prestige" som begär efter oförtjänt storhet.
15 kr
5 Objektivismens etik
Den grundläggande framställningen av den rationella egennyttans etik; besvarar frågan varför vi människor behöver en etisk kodex som vägledning i våra liv, och förklarar vad en rationell etik måste grunda sig på: på "människans liv" som den yttersta måttstocken för alla värden. Om man anser att människolivet är en futtighet kan man hoppa över denna essä; om inte, är den ett måste.
(Slut på mitt lager, men kan finnas hos Henrik Unné)
30 kr
6 Vad kan man göra?
Vad en enskild person kan göra för att sprida en rationell filosofi i världen.
(Slut på mitt lager, men kan finnas hos Henrik Unné)
10 kr
7 Objektivismens filosofi: en kort sammanfattningav Leonard Peikoff
Ur sista kapitlet av Dr Peikoffs The Ominous Parallells (om den filosofiska bakgrunden till nazismens framväxt).
(Slut på mitt lager, men kan finnas hos Henrik Unné)
15 kr
8 Den anti-industriella revolutionen
Ayn Rands uppgörelse med den moderna miljörörelsen.
25 kr
9 Statens tvångsmonopol av Harry Binswanger
Vederläggning av den anarkistiska idén att staten borde tillåta privata maffiaorganisationer att "konkurrera" med den.
(Slut på mitt lager, men kan finnas hos Henrik Unné)
10 kr
10 Vem behöver filosofin?
Ayn Rands "West Point-föreläsning" från år 1974; visar att den som behöver filosofin är du.
(Slut på mitt lager, men kan finnas hos Henrik Unné)
20 kr
11 Filosofiskt detektivarbete
Uppföljare till föregående uppsats: hur avgör man om ett filosofiskt system är sant och banbrytande eller en intellektuell förbrytelse?
(Slut på mitt lager, men kan finnas hos Henrik Unné)
20 kr
12 Antifilosofisk vetenskapsteori av James G. Lennox
Uppgörelse med moderna "vetenskapsteoretiker" som Popper, Kuhn och Feyerabend.
(Slut på mitt lager, men kan finnas hos Henrik Unné)
15 kr
13 Vem är den yttersta auktoriteten inom etiken?
Om vad "objektivitet" innebär, i synnerhet inom etiken; besvarar slutgiltigt frågan: "Vem är det som bestämmer vad som är rätt eller fel?"
(Slut på mitt lager, men kan finnas hos Henrik Unné)
15 kr
14 Tre uppsatser om etik
Förklarar varför en rationell etik måste vara kompromisslös och svart-vit och vad det är för fel med moralisk "neutralitet".
(Slut på mitt lager, men kan finnas hos Henrik Unné)
15 kr
15 Målet för mitt författarskap
Ayn Rand formulerade sin filosofi för att kunna skriva sina romaner (hon skrev inte, vilket somliga tycks tro, sina romaner för att propagera för sin filosofi).
(Slut på mitt lager, men kan finnas hos Henrik Unné)
15 kr
16 Kausalitet versus plikt
Ayn Rands uppgörelse med Immanuel Kants "pliktetik".
(Slut på mitt lager, men kan finnas hos Henrik Unné)
15 kr
17 Inledning till Själviskhetens dygd
Varför Ayn Rand kallar sin etik självisk eller egoistisk.
(Slut på mitt lager, men kan finnas hos Henrik Unné)
10 kr
18 Dikotomin mellan analytiskt och syntetiskt av Leonard Peikoff
Teknisk benämning för en filosofisk farsot som filosoferna själva sprider; dr Peikoffs diagnos hjälper dig att göra dig immun mot den.
30 kr
19 Skrämselargumentet
Om en typ av argument som inte vänder sig till mottagarens förnuft utan till hans/hennes (verkliga eller förmodade) mindervärdeskomplex.
15 kr
20 Det metafysiska och det människotillverkade
Behandlar skillnaden mellan fakta som är "naturgivna" eller metafysiska och fakta som skapats av människan; en av Ayn Rands mest grundläggande filosofiska uppsatser.
(Slut på mitt lager, men kan finnas hos Henrik Unné)
20 kr
21 Global balkanisering
Om hur världen mer och mer splittras upp i rivaliserande stammar.
20 kr
22 Psykologiserandets psykologi
Om skiljelinjen mellan psykologi och moral.
(Slut på mitt lager, men kan finnas hos Henrik Unné)
20 kr
23 Kollektiviserad etik
Om idén att den enskildes liv när som helst kan och bör offras för kollektivet.
(Slut på mitt lager, men kan finnas hos Henrik Unné)
15 kr
24 (slutsåld)
25 Om levande död
Ayn Rands vidräkning med den påvliga encyklikan Humanæ Vitæ ("Om mänskligt liv"), en encyklika vars mål är att förstöra kärleken mellan man och kvinna.
(Slut på mitt lager, men kan finnas hos Henrik Unné)
30 kr
26 "Du kanske har fel" av Leonard Peikoff
Vederläggning av skepticismen, i synnerhet i dess cartesianska variant.
(Slut på mitt lager, men kan finnas hos Henrik Unné)
15 kr
27 Nödens etik
Besvarar frågan när och vilken mån det är förenligt med ens rationella egenintresse att t.ex. rädda en drunknande.
(Slut på mitt lager, men kan finnas hos Henrik Unné)
10 kr
28 (slutsåld)
29 Människors intresse"konflikter"
Är det sant att olika människors egenintresse måste stå i konflikt med varandra?
(Slut på mitt lager, men kan finnas hos Henrik Unné)
10 kr
30 Inledning till objektivismens kunskapsteori (kap. 1-2)
Ayn Rands banbrytande teori om begreppsbildning genom "utelämnande av måtten", som besvarar den urgamla frågan om våra begrepp står för något verkligt eller bara är "lingvistiska konventioner" eller godtyckliga påfund.
(Slut på mitt lager, men kan finnas hos Henrik Unné)
15 kr
31 Apollon och Dionysos
En jämförelse mellan två uppmärksammade händelser som ägde rum 1969: uppskjutningen av Apollo 11 och Woodstockfestivalen – och dessa båda händelsers filosofiska implikationer.
15 kr
32 Statens finansiering i ett fritt samhälle
I ett helt fritt samhälle skulle skatterna vara frivilliga, precis som försäkringar är idag. Är en sådan reform genomförbar?
10 kr
33 Kollektiviserade "rättigheter"
Om idén att kollektivet som kollektiv skulle kunna ha rättigheter utöver de rättigheter dess enskilda medlemmar har.
10 kr
34 Gammal och ny vänster
Om hur den nya "gröna" vänstern går ett steg utöver den gamla "röda" vänstern och angriper vetenskapen och industrisamhället som sådana.
15 kr
35 Den enklaste sak i världen
Novell som illustrerar den skapande processens natur.
15 kr
36 För den nye intellektuelle (titelessän i boken med samma namn)
Om de tre arketyperna "Attila", "Häxdoktorn" och "Producenten"; Ayn Rands syn på filosofins historia och på de intellektuellas svek mot kapitalismen.
45 kr
37 Till Urkällans läsare
Kort uppsats som svar på läsarbrev; ur Letters of Ayn Rand.
10 kr

Rabatt: Den som köper samtliga nummer som jag har kvar, kan få dem för 150 kr.

Till startsidan Objektivistisk skriftserie