tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Startsidan
Vad är Nattväktaren?
Vanliga frågor
Om Ayn Rand
Översättningar
Lovsång
Artiklar "on line"
Articles on line in English
Tidigare nummer
Objektivistisk skriftserie
Pamfletter av POS
Beställningar
Länkar

Hittills utkomna nummer av Nattväktaren

Årgång 1

Nr 1
maj 1997

Rädda kapitalismen från kapitalisterna (Med anledning av "superkapitalisten" George Soros' angrepp på laissez-faire-kapitalismen)
Moralisk syfilis (Om Friedrich Nietzsches inflytande i kulturdebatten)

Vänsterns ondska och högerns (Med anledning av debatten kring Per Ahlmarks nya bok, Det öppna såret)
Nr 2
juni 1997
"Om Gud finns, är allt tillåtet" (Med anledning av ett berömt Dostojevskicitat)
Dröm och dimma (Ytterligare ett inlägg i "Ahlmarkdebatten")
Nr 3
midsommar 1997
Högerns skuld (En uppgörelse med den religiösa konservatismen)
Nr 4
augusti 1997
Ginnungagap i rättsdebatten (Om det faktum att rättsväsendet tenderar att ta brottslingens parti mot offret)
Nr 5
september 1997
"Ett land två system" (Om Kinas annektering av Hongkong och utsikterna för framtiden)
En föränderlig ekonomiprofessor i en föränderlig värld (Polemik mot idén att keynesianismen "var sann förr" men inte längre)

Till våra folkbibliotek (Uppmaning att inköpa Lovsång)

Ompröva den politiserande analysen av nazismen (Gästskribent Filip Björner)
Nr 6
oktober 1997
"Paparazzi" (Om journalisters kränkning av människors privata liv)
Den grinande dödskallen under de blodiga trasorna (Om kommunismens misslyckande och om kommunisternas oförmåga att dra konsekvenserna av det)

"Leka Ragnar" (Om libertariansk kriminalitet)
Nr 7
november 1997
Traditionalismens fattigdom (Med anledning av en konservativ debattörs kritik mot Vilhelm Moberg)
Tribaliserade världar av hårt sammansvetsade kollektiv (Med anledning av ett anarkistiskt "scenario")

Vanliga missuppfattningar om "objektivitet" ("Opartiskhet" och "allvetenhet")
Nr 8-9
december 1997
Peter Singer och filosofins förfall (Ett stort antal inlägg mer eller mindre knutna till debatten om Peter Singer och veganismen)
Vidsynthet och tolerans? (Är alternativet "trångsynthet och intolerans"?)
Nr 10
februari 1998
Klimatbluffen (Om den påstådda "växthuseffekten")
Obegripligheter i Svenska Dagbladet (Med anledning av en smutskastningskampanj)
Nr 11
mars 1998
Dödsstraff (Om skenheligheten i argumentationen mot dödsstraff)
Post scriptum till "Leka Ragnar" (Om ett försök att använda OS-bombaren som ett tillhygge mot friheten)
Nr 12
april 1998
Hayek och förnuftet (Är Hayek verkligen fiende till vårt bruk av förnuftet?)
Årgång 2
Nr 1-2
maj 1998
Äreräddningar av totalitära tänkare (Platon och Rousseau)
Hayek i skräckkabinettet (Är marknaden rättvis?)
Flera inlägg om dödsstraffet

Förnuftets "tillkortakommanden" (Om en viss typ av sofismer)
Nr 3
midsommar 1998
Gastronomi och moral (om värderelativism och värdenihilism)
Nr 4
september 1998
En minkpäls betyder så mycket (Om djur"rätts"aktivism)
Kant får på pälsen i Sydsvenskan (Gästskribent: Jakob Meijling)
Nr 5
november 1998
Om att göra goda idéer till ett åtlöje (OS-bombarens påstådda """moraliska övertygelse""")
Debatt med larouchianer (Insändardebatt i SvD med kommentarer)
Nr 6
december 1998
Äreräddning av Marx eller dialektisk irrgång? (Polemik mot artikel i "Norrköpings pass")
Alf Svensson på två stolar (i abortfrågan)
Nr 7-8
mars 1999
Tänkande och tvång (Allt tvång sätter tänkandet ur spel, och vi lever inte i ett helt fritt samhälle; ändå händer det att vi tänker. Hur kan det gå ihop?)
I stället för bokrecension (Historia som vetenskap av Lyndon LaRouche)

Debatt i Elbranschen om miljörörelsens ondska
Om detta må ni OCKSÅ berätta… (Om svenskt medlöperi under nazitiden; gästskribent Filip Lundberg)
Nr 9
maj 1999
Svenska Dagbladets kampanj mot förnuftet (jämte ett åskådningsexempel på denna kampanj)
Var Ayn Rand dialektiker? (Ett fall av akademisk sinnesrubbning)
Nr 10
juni 1999
Varför behöver vi George Reisman? (Den slutgiltiga vederläggningen av den marxistiska utsugningsteorin)
Kampanj för kapitalismen (Uppmaning till sådan kampanj)

Det påstådda problemet med övergång till laissez-faire-kapitalism (Vad gör vi medan vi väntar på att vårt idealsamhälle ska infinna sig?)
Nr 11
juli 1999
Spelrum för ondskan (Om Lars Noréns Sju tre)
Kan ideologier döda? (Gästskribent: Filip Björner)

Debattinlägg om värdenihilism
Nr 12
september 1999
Några kommentarer till debatten om kapitalism och liberalism (Expressenartikel från 1981)
Determinismens konsekvenser
Korta inlägg, bl.a. om inflation och guldmyntfot
Årgång 3
Nr 1
oktober 1999
"Reductio ad malevolentiam" (om två ondskefulla moralfilosofer, Torbjörn Tännsjö och Immanuel Kant)
Nr 2-3
november 1999
"Jag gör det därför att det är ont" (Fortsatt polemik mot Tännsjö)
Kampanj för kapitalismen (Inlägg i en nätdebatt)
Nr 4-5
december 1999
I stället för julbetraktelse (Inlägg i debatt på Metros nätsida om kristendomens moral; inbegriper bl.a. Filips Björners artikel Bibelns Gud är en mördargud: ja)
Kyrkan, människovärdet och dödsstraffet (Öppet brev till Sveriges biskopar)
Nr 6
februari 2000
Några kommentarer om anarkokapitalismen
Högerpolitisk musik (Gästskribent: Jakob Meijling)

Kritik av det rena struntpratet (replik på struntpratsinlägg i en nätdebatt)

Nr 7
mars 2000

Ordets makt över tanken (Om hur bisarra idéer prackas på oss med hjälp av ekvivokationer)

Nr 8-9
juni 2000

Fortsatt kritik av onda filosofer (Immanuel Kant, John Rawls, Max Stirner)
Fortsatt kritik av en ond företeelse (kommunismen)
Andra onda företeelser (abortmotstånd, djur"rätts"aktivism, vandalism, anti-egoism)

Nr 10-11
september 2000

Mer om "Tassandet kring den heta gröten" (Om påstådda Randbeundrares ovilja eller oförmåga att ta Ayn Rand i försvar när hon angrips)
Iakttagelser om Thomas av Aquino
Samt en mängd smärre aktuella debattinlägg
Nr 12
december 2000
Motattack? (En serie debattinlägg, av POS och andra, om "motattackuppropet" för frihandel och globalisering)
 
Årgång 4

Nr 1
våren 2001

Ayn Rand och Friedrich Nietzsche
"I kännarnas ögon är det fuskverket som är fulländat"
(med anledning av en understreckare av Johan Norberg)
Traktat mot toleransen
Untangling "Objectivist Schismology"
(med anledning av R.J. Bidinottos kritik av Leonard Peikoffs "Fact and Value")
Till frågan om den "österrikiska" skolans subjektivism
Tännsjö i Smedjan

Thomas av Aquinos änglar
Nr 2
sommaren 2001
Ayn Rands påstådda "utanförskap (fortsatt polemik mot Johan Norbergs understreckare)
Varför behöver vi George Resiman? (2)
Monolog om konservatismen
("debatt" i Smedjan)
Varför bojkottar SvD objektivister?
(nätdebatt i SvD, initierad av Filip Björner)
Min översättning av Själviskhetens dygd
Nr 3
hösten 2001
Kan mänskliga rättigheter bevisas?
Ett allvarsord om människans rättigheter
(polemik mot Ronald Dworkin)
Var Kant liberal?
Till försvar för legal abort
(gästskribent: Jakob Meijling)
Är Gud en kantarell?
Nr 4
senhösten 2001
Ett nummer helt ägnat terrorattacken 11 september (som bilaga medföljer ett specialnummer av ARI:s nyhetsbrev Impact om samma sak)
Årgång 5

Nr 1
våren 2002

Det förflutna, Ayn Rand och framtiden
Sekteristiska tråkmånsar välkomna i "Frihets"fronten?
Religionen och det personliga ansvaret
Egoism och altruism
En gnutta Kantkritik
Nationalekonomer för Usama bin Laden
Debatt om guld i Svenska Dagbladet
Under kapitalismen gäller inte djungelns lag
(gästskribent: Per Nilsson)
Nr 2
sommaren 2002
Kampen mot terrorismen och lagen om det uteslutna tredje (om konflikten mellan Israel och Palestina)
En skopa Kantkritik
Debatt i Svenska Dagbladet
(Subjektivism och subjektivister; Fakta och värderingar; Finns det absoluta sanningar?)
Vara och böra än en gång
Bilaga: In Moral Defense of Israel (från ARI)
Nr 3-4
nyåret 2003
Spridda tankar om den fria viljan
Ludwig von Mises om fri vilja och determinism
"Österrikarnas" subjektivism än en gång
John Maynard Keynes var en charlatan
Har en nattväktarstat rätt till sitt våldsmonopol?
"Liberalkonservatism": moderat samling eller extrem splittring?
Kampanj för kapitalismen
Vad ska vi med begrepp till?
Bibliotekshögskolan lär ut kollektivism

Till startsidan