tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Startsidan
Vad är Nattväktaren?
Vanliga frågor
Om Ayn Rand
Översättningar
Lovsång
Artiklar "on line"
Articles on line in English
Tidigare nummer
Objektivistisk skriftserie
Pamfletter av POS
Beställningar
Länkar

Vad är Nattväktaren?

Nattväktaren är en tidskrift som ges ut av Per-Olof Samuelsson. Den har sitt namn av att den förespråkar "nattväktarstaten", d.v.s. en stat som sköter sin rättmätiga funktion – att skydda individens rättigheter – varken mer eller mindre. Den förespråkar också nattväktarstatens etiska fundament: den rationella egennyttan eller egoismen. Den förespråkar också dess metafysiska och kunskapsteoretiska fundament: att verkligheten är absolut, och att förnuftets uppgift är att lära känna verkligheten.

Nattväktaren ansluter sig m.a.o. till Ayn Rands filosofi, objektivismen. Det måste betonas att det fulla ansvaret för allt som står i Nattväktaren vilar på dess redaktör, Per-Olof Samuelsson. Ayn Rands egna åsikter kan inhämtas i hennes egna skrifter (av vilka somliga finns i kompetent svensk översättning). Att Nattväktaren ansluter sig till hennes filosofi betyder inte att den försöker dölja sig bakom hennes namn.

Nattväktaren stöder inte, och stöds inte av, The Leonard Peikoff Institute. (Se "Why I Do Not Support the 'Official' Objectivist 'Movement'".)

Nattväktaren är absolutistisk och moralistisk: den skiljer mellan sant och falskt, mellan gott och ont.

Postgiro: 434 58 26-4.

Utgivning: Numera endast i pdf-format, en eller ibland två gånger om året. (Äldre nummer: se Prenumeration och beställningar.)

Adress: Per-Olof Samuelsson, Drakensköldsgatan 3, 632 25 Eskilstuna.
E-post: per-olof.samuelsson@swipnet.se

Till startsidan Vad är Nattväktaren